Aangename en zorgzame wijken

28 Oktober 2021

Aangename en zorgzame wijken

Groen wil maximaal inzetten op warme en zorgzame wijken. Buren leren elkaar kennen en helpen elkaar wanneer het kan en nodig is.

Groen wil maximaal inzetten op warme en zorgzame wijken. We versterken het sociaal weefsel in de wijken. We creëren ontmoetingsplaatsen in elke wijk. Buren leren elkaar kennen en helpen elkaar wanneer het kan en nodig is. Op die manier willen we de toenemende vereenzaming een halt toeroepen. We willen toegankelijke en betaalbare zorg zoveel mogelijk op wijkniveau organiseren. Onder meer door ‘t Forum en De Schrans in te zetten als satellieten van de dienstverlening vanuit de gemeente. We willen senioren zo lang mogelijk thuis ondersteunen. En als het niet langer kan, bieden we een optimale zorg in de nieuwe thuis van het Woonzorgcentrum Immaculata.

Lees meer over dit speerpunt in ons uitgebreid verkiezingsprogramma.