Een thuis voor de jeugd

28 Oktober 2021

Een thuis voor de jeugd

Edegem verjongt. Dat is een goede zaak, maar het creëert ook nieuwe uitdagingen.

We willen prioritair inzetten op onze kinderen en jongeren. Gezien de toename van het aantal kinderen is er nood aan extra kinderopvang, zowel voor de allerkleinsten (0-3 jaar) als buitenschools. We breiden de speelpleinwerking uit naar andere schoolvakanties. We bouwen verder aan het speelweefsel met kleurrijke en veilige verbindingen tussen speelplekjes en parkjes, waar het aangenaam is voor jong en oud. Club27 blijft de toon zetten voor een fris en hip aanbod aan muziekconcerten, waarbij we ook de tieners niet uit het oog verliezen. Via een masterplan jeugdinfrastructuur zetten we keihard in op de broodnodige verbetering van de locaties van Edegemse jeugdverenigingen.