Sien in gesprek met Christ: "Je moet écht praten met mensen en luisteren."

30 Maart 2022

Sien in gesprek met Christ:

Gemeenteraadslid Sien sprak met Christ. Christ was mede-oprichter van Agalev Edegem en gemeenteraadslid van 1982 tot 1988.   Wat doet Edegem stralen? Christ: Groen in de meerderheid doet Edegem meer stralen. In de vorige legislatuur, met Groen in het bestuur, zijn knappe dingen gerealiseerd: trage weggetjes, behoud van groen, koesteren van kleine dingen en het stoppen van de boost van bouwen-bouwen-bouwen. We moeten belangrijke dingen niet blindelings overlaten aan de privé. Een gemeente straalt wanneer ze mensen samenbrengt en laat meedenken aan gemeentelijke initiatieven. Dat mis ik nu. Er zouden systemen moeten bestaan om op verschillende manieren mensen te betrekken bij het beleid. Mondige, actieve burgers mogen politiekers niet afschrikken. Nog zoiets: een gemeente mag niet enkel op afspraak werken. Ze moet dicht bij de mensen staan, spontaniteit is belangrijk, je moet er kunnen binnenlopen. Sien: Als kind woonde ik in Edegem, en met plezier kwam ik hier als volwassen vrouw terug, nu 18 jaar geleden. Ik kreeg politiek met de paplepel mee en ben al aan mijn derde legislatuur als gemeenteraadslid bezig. Vanuit de meerderheid realiseerde Groen in de vorige legislatuur tal van mooie dingen. Ik haalde er veel voldoening uit en het smaakt naar meer. Het is een must voor een bestuur om wijken te ondersteunen en verbondenheid te stimuleren. Als actief lid van een buurtcomité voel ik de impact van feesten, nieuwe inwoners welkom heten, elkaar leren kennen, samen nadenken en creëren, brainstormen over de heraanleg van een straat… Wat eerst losse ideeën waren, kan zo groeien tot een gedragen plan. Ideeën van burgers aanhoren en erkennen is zo belangrijk voor een beleid.   Waarom engageer jij je voor Edegem? Christ: In ’82 kwam Agalev voor de eerste keer in de gemeenteraad: Jan Pillot, Erwin Lauriks en ikzelf waren verkozen als gemeenteraadsleden. Wij hadden de partij in Edegem opgericht. De pionierstijd. We voerden onder andere actie voor meer verkeersveiligheid voor fietsers in de Doelveldstraat. Zoveel jaren later doe ik dat nog steeds. Want het huidige Edegemse beleid faalt op dat vlak. Mensen van onderuit betrekken, dingen in beweging zetten. Mensen verbinden. Samenhorigheid. Kansen geven. Het zijn misschien dure woorden maar ze kunnen erg veel betekenen in de praktijk.  Bijvoorbeeld sociale tewerkstelling: als je mensen ziet groeien kun je daar enorme voldoening bij voelen. Ook hier mist Edegem op dit moment kansen. Macht doet soms vreemde dingen: als het gras te hoog wordt kunnen er geen madeliefjes meer ontluiken. Sien: Het lokale niveau is er één van actie en doen. Het kriebelt bij mij altijd om te doen. Om aan de slag te gaan in wijken en verenigingen, in de school en de kinderopvang, om een gemeente te doen stralen. Het huidige beleid is er één van veel blablabla en weinig boemboem en dat stoort me. Je moet écht praten met mensen, met gewone mensen ook, en luisteren. Waar moeilijkheden en angst zijn, kun je als beleidsmaker zorgen voor veiligheid en rust en solidariteit. We moeten verzuring, verdriet en agressie tegengaan.   Sien Pillot (42 jaar)woont 30 jaar in Edegem gemeenteraadslid sinds 2007 Christ Van Herwegen (70 jaar)woont 44 jaar in Edegemmede-oprichter van Agalev Edegemgemeenteraadslid van 1982 tot 1988 OCMW-raadslid van 1989 tot 1991   Lees ook de andere dubbelinterviews >