Gitte in gesprek met Mattie: "Ik zag hoe positief je inbreng als politicus kon zijn"

30 Maart 2022

Gitte in gesprek met Mattie:

Gemeenteraadslid Gitte ging in gesprek met Mattie. Mattie was gemeenteraadslid van 1988 tot 1991.   Wat doet Edegem stralen? Gitte: Mijn ding is het verenigingsleven en dan in het bijzonder de jeugd. Edegem straalt met zoveel jeugdbewegingen. Jammer dat er in dit beleid zo weinig aandacht voor is. Frustrerend ook dat je vanuit de oppositie zo weinig gehoord wordt. Ik ben vooral een bruggenbouwer, maar de huidige meerderheid staat niet open voor samenwerking. Ook met de jeugdbewegingen verloopt de communicatie stroef. Ook Hangar 27 wordt gemist. Die wordt nu privé uitgebaat, maar dat kost allemaal meer dan vroeger. Ik hoop dat er snel werk gemaakt wordt van de jeugdlokalen. Die zijn echt in slechte staat. Mattie: “Edegem? Da’s toch ’t stad!” zegt mijn partner, die daarom zijn eigen huisje in het groene Brecht al 22 jaar lang behoudt, ook al brengt hij hier meer tijd door dan daar. Maar Edegem, dat is ook mijn biotoop, en ik weiger het te zien als “’t stad”. Een paar kwaliteiten van het vroegere Edegem, het landelijke dorp van mijn jeugd, moeten we toch proberen te bewaren: enerzijds groene adem-, speel-  en rustplekken, anderzijds samenhorigheid en solidariteit. Dan straalt Edegem.   Waarom engageer jij je voor Edegem? Gitte: Groot was de verrassing toen een paar jaar geleden Jeroen Van Laer, toen de super actieve schepen van Jeugd, die onze initiatieven in de jeugdraad altijd stimuleerde, me vroeg of ik geen interesse had om op de lijst van Groen te staan. Ik was overtuigd scoutsleidster en zag hoe positief je inbreng als politicus kon zijn. Ik hapte toe. Ik had niet verwacht dat ik na nauwelijks één jaar al aan de beurt zou zijn als gemeenteraadslid. Niet evident om dat te combineren met mijn studies sociaal-cultureel werk en mijn engagement voor AKABE (scouts met een beperking). Maar wel boeiend. Mattie: Ik pleit voor een radicale betonstop. We zijn rijk genoeg als gemeente. We hebben niet nog meer belastinginkomsten nodig van mensen die zich een luxueuze flat kunnen veroorloven. En als ik mijn fantasie de vrije loop laat dan zie ik een gemeente voor me met: hulp onder buren, muziek op straat, autovrije dagen, dansen in de wijken, spelen op de pleinen, poëzie in de winkeletalages, praten in de buurten, groentenbakken tussen de huizen, samen zorgen voor vluchtelingen, bezinning op het kerkhof, handen in elkaar slaan voor kansengroepen, binnenlopen in de kantoren van de gemeente en duurzame plannen smeden met steun van ambtenaren en politici. Met een open blik op wereld en toekomst. Daar wil ik als vrijwilliger allemaal graag aan meewerken. Dan ben je vanzelf ook bezig met basisdemocratie, nog zoiets dat een gemeente doet stralen.   Gitte Gijs (24 jaar)gemeenteraadslid sinds 2020 Mattie De Ryck (65 jaar)gemeenteraadslid van 1988 tot 1991   Lees ook de andere dubbelinterviews >