Goedele in gesprek met Dirk: "Het is belangrijk te weten wat er leeft bij de mensen"

29 Maart 2022

Goedele in gesprek met Dirk:

Gemeenteraadslid Goedele sprak met Dirk. Dirk woont al 45 jaar in Edegem en was gemeenteraadslid van 1989 tot 2000 en van 2007 tot 2012   Wat doet Edegem stralen? Goedele: In de vorige legislatuur (2013-2018) was ik 6 jaar lang schepen van Ruimtelijke Ordening. We slaagden er toen in, met het beleid en een uitgebreide stuurgroep van betrokken Edegemnaren, het Hof ter Linden in te richten als publiek park. We legden trage wegen aan, gaven de bioklas vorm, zorgden voor nieuwe speeltuinen… Het was een heel productieve tijd en ik ben er eigenlijk best trots op. Mijn vaste overtuiging is dat we de publieke ruimte zo moeten inrichten dat die uitnodigt om meer buiten te komen. Zo stimuleren de wijken de ontmoeting van mensen. Er moet meer ingezet worden op pleintjes, plekken waar we samen dingen kunnen doen, terrasjes, wandelpaden… Continu investeren in een toegankelijker en mooi Edegem is cruciaal. Dirk: Democratie is een permanent proces, het gaat echt niet alleen om verkiezingen. Zeker lokale politiek moet tussen de mensen staan. Er moet van alles van onderuit bewegen, waar mensen samen werken en leven. In het verenigingsleven! Ontmoeting is de boodschap. Dat maakt Edegem aangenaam. Zelf zit ik in het wijk- en straatcomité.   Waarom engageer jij je voor Edegem? Goedele: Vandaag ligt mijn engagement nog steeds in de politieke sfeer. Ik wil blijven werken aan een mooier Edegem. Geen sinecure met de huidige (absolute) meerderheid die weinig openheid aan de dag legt. Daarnaast blijft het belangrijk te weten wat er leeft bij de mensen. Dat doe ik vooral door babbeltjes hier en daar, aan de schoolpoort, naast het sportveld, tijdens een wandelingetje in de buurt. Ik ben blij dat corona ons stilaan verlaat, zodat we eindelijk terug tijd hebben om elkaar te ontmoeten. Dirk: Ik engageer me al vele jaren voor vzw ’t Forum. Dat is het kloppend hart van Buizegem. Kleinkunstavond, meneerke van Buizegem, zangavond… Toneelspelen doe ik sinds mijn pensioen ook met volle overgave, en de Vlaamse Kring en Cultuurlab kunnen al langer op mij rekenen. Maar het verenigingsleven in Edegem staat onder druk. Het is niet altijd simpel om jonge krachten aan te spreken bijvoorbeeld. De lokale politiek moet daar mee in nadenken. Het lijkt wel of het huidige bestuur zich totaal niet afvraagt hoe het de verenigingen beter kan ondersteunen. Met het huren van materiaal bijvoorbeeld. Sinds de uitleendienst van de gemeente is afgeschaft, kost iets organiseren de verenigingen meer geld en mankracht. Er is een evolutie van een ondersteunende gemeente naar een controlerende. Dat is niet de rol van lokale besturen.   Goedele Van der Spiegel (47 jaar)woont 44 jaar in Edegemgemeenteraadslid sinds 2012schepen van 2013 tot 2018, bevoegd voor natuur, milieu, duurzaamheid, afval, Fort 5 en Hof ter Linden, landbouw en dierenwelzijn. Dirk Vergauwen (72 jaar)woont 45 jaar in Edegemgemeenteraadslid van 1989 tot 2000 en van 2007 tot 2012   Lees ook de andere dubbelinterviews >