Autoluwe woonwijk op voormalige site Agfa-Gevaert krijgt warmtenet en drinkwater van regen

24 April 2018

Autoluwe woonwijk op voormalige site Agfa-Gevaert krijgt warmtenet en drinkwater van regen

De verwaarloosde site van Agfa-Gevaert staat al een tiental jaar leeg. Het deel op grondgebied Edegem wensen we als bestuur om te vormen tot een woongebied. Agfa-Gevaert heeft dit gedeelte daarom verkocht aan een projectontwikkelaar, Re-vive. Groen heeft met schepenen Jeroen Van Laer en Goedele Van der Spiegel sterk gepleit voor een project dat de toets van de 21ste eeuw kan doorstaan: een duurzaam, groen en sociaal woonproject. En met succes!

Als gemeente en als Groen vonden we het belangrijk dat een herontwikkeling van deze site de lat hoog legt op vlak van duurzaamheid, maar ook buurtondersteuning en verwevenheid van functies. Zo is in de plannen naast een bruisende, duurzame woonwijk ook ruimte voor lokale handel en kantoren en sociale functies zoals een kringwinkel, sociaal restaurant of upcycling-center.

Open, duurzaam en groen project

Het wordt vooral een open en groen project. "Samen met de stad Mortsel en OVAM zijn we aan het onderzoeken op welke manier er een warmtenet kan worden aangelegd om de hele site te voorzien van duurzame energie afkomstig van restwarmte van de werkende fabrieken van Agfa wat verderop.", vertelt schepen Goedele Van der Spiegel. De projectontwikkelaar maakt daarnaast ook ruimte voor waterbuffering. Die maatregel past binnen het initiatief van Mortsel, Edegem en Rio-Link om de waterproblematiek in de Minervawijk aan te pakken.

Schepen Goedele Van der Spiegel: "We onderzoek of we regenwater van de wijk kunnen omzetten naar drinkwater voor de wijk"

"Maar we leggen de lat nog hoger. We willen het regenwater van de site omzetten tot drinkwater. In het kader van een project voor circulair watergebruik zijn we de haalbaarheid daarvan aan het onderzoeken.", gaat schepen Goedele Van der Spiegel verder.

Er kunnen zo’n 330 woningen komen, die samen maximaal 30 procent van de totale terreinoppervlakte innemen. Ongeveer de helft van het terrein wordt openbaar domein. De projectontwikkelaar kiest voor een mix van grondgebonden woningen en appartementen van twee tot vier bouwlagen. Waar ruimtelijk inpasbaar én als accent, kunnen de gebouwen iets hoger zijn, met een maximum van zes bouwlagen. 15 procent van de woningen moeten sociale koop- of huurwoningen zijn. Klassieke woningen en meergezinswoningen moeten samengaan met nieuwe woonvormen zoals stapelwoningen, kangoeroewoningen of principes zoals levenslang wonen. 

Autoluw karakter

Een autoluwe inrichting van de woonwijk staat voorop, waarbij veel aandacht zal gaan naar fietsers en voetgangers. Het gemotoriseerd verkeer moet worden gespreid. Er komen geen nieuwe verbindingen tussen de Minervastraat en de Fort V-straat. "Doorheen de wijk komen wel tal van verbindingen voor voetgangers en fietsers.", vertelt schepen voor jeugd en kinderopvang Jeroen Van Laer. "Die trage verbindingen zijn essentieel om de wijk kindvriendelijk te maken."

Schepen Jeroen Van Laer: "De vele trage doorsteken maken de wijk echt kindvriendelijk"

"Lang geleden noemden ze dit kruiwagenpaadjes. In de wijk Oude-Elsdonk, een boogscheut verder, bepalen ze mee het unieke kind- en gezinsvriendelijk karakter van de wijk. We zijn zeer fier dat we deze 'vergeten techniek' opnieuw kunnen toepassen op de site Agfa-Gevaert. Ouders zullen zonder schrik hun kinderen naar buiten kunnen sturen naar de grote, publieke groen- en speelzones, maar evengoed de lokale winkels die centraal in het gebied zullen kunnen komen."

Op dit moment loopt het Openbaar Onderzoek voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat deze woonsite moet mogelijk maken. Iedereen kan opmerkingen of bezwaren formuleren. Meer informatie daarover via deze link.