Wijken krijgen bezoek van proefproject met mobiel recyclagepark

20 Juni 2018

Wijken krijgen bezoek van proefproject met mobiel recyclagepark

Na Wijnegem, Niel en Kalmthout bezocht Igean gisteren Edegem met het mobiel recyclagepark. Drie wijken kregen de primeur van dit proefproject. De omgeving van de Tony Bergmannstraat, de wijk De Wieken en het Sint-Goriksplein waren de stopplaatsen voor het mobiele recyclagepark. De buurtbewoners wisten hun weg meteen goed te vinden naar het containerpark aan huis.

“We doen deze test in vier gemeenten om na te gaan of we de juiste doelgroep aanspreken en om te ontdekken dat de mensen zo meer recycleren. In het najaar zullen we het project evalueren”, zegt Katleen Van Goylen van Igean.

De locaties werden gekozen in overleg met het gemeentebestuur. “Met de keuze van deze drie plaatsen focussen we ons op de senioren. Voor hen is het niet altijd makkelijk om naar ons ecopark te rijden. Ook mensen zonder wagen zijn geholpen met deze service. Verder richten we ons op sociale doelgroepen. Door bij hen in de wijk te komen, willen we ze meetrekken in het verhaal van het recycleren. We hebben dus twee doelen. Enerzijds is dit beter voor het milieu, anderzijds brengen we meer dienstverlening naar de wijken”, vult milieuschepen Goedele Van der Spiegel (Groen) aan.

In Wijnegem en Niel kwam het recyclagepark naar één locatie, de markt. In Edegem koos men dus voor drie plaatsen op één dag.

Lege verfpotten

De buurtbewoners onthaalden het positief. Aan de Tony Bergmannstraat kwamen er 23 personen spullen brengen, aan De Wieken waren er meteen een tiental bezoekers vanaf de aanvang.

“Het is nog wat zoeken wat je wel en niet mag brengen, maar ik vind dit heel goed. Ik raak niet tot aan het containerpark en op deze manier kon ik toch enkele zaken kwijt, zoals een lege verfpot die ik al lang had staan. Als ze de volgende keer terug komen, zal ik weer wat klaar hebben staan”, reageert Celina Depauw uit De Wieken.

"Met de keuze van deze drie plaatsen focussen we ons op de senioren"
Schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel

Aanvankelijk kwamen verschillende mensen vragen wat de bedoeling is van het mobiele recyclagepark. “Dan geven wij graag advies en een brochure mee. Het is belangrijk dat de mensen iets meebrengen dat ze zelf kunnen dragen, bijvoorbeeld de grootte van een emmer. Wie met meer komt of met een gevulde aanhangwagen kan even goed naar het containerpark. Vooral de minder mobiele bezoekers helpen we verder”, zegt Van Goylen.

Stimulans om te sorteren

Edegemnaren Leopold en Annemie maakten er zelfs een klein fietsuitstapje van. “We hebben wel een auto maar nu moeten we niet naar de andere kant van Edegem rijden. Het materiaal stapelt zich thuis niet meer op door in de buurt te komen. Hopelijk ziet de jeugd het ook en is dit een stimulans om meer te sorteren”, geven ze aan.

Op 21 augustus, 18 september en 16 oktober keert het recyclagepark terug naar Edegem.

Filip Spoelders ■