Werken op afspraak blijkt besparingsoefening in plaats van efficiëntieoefening

15 Februari 2020

Werken op afspraak blijkt besparingsoefening in plaats van efficiëntieoefening

Het Edegemse gemeentebestuur lanceerde vorige week het werken op afspraak. "We zijn met Groen overtuigd van het belang van werken op afspraak. Mits de juiste omkadering kan dit een succes zijn en levert het zowel voor de inwoners als voor de baliemedewerkers tijdswinst op. Helaas zien we dat N-VA het als een besparingsoefening ziet in plaats van een efficiëntieoefening voor betere dienstverlening", stelt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel.

Digitaal is het nieuwe normaal

We lezen in het beleidsplan van gemeente Edegem dat we volop de kaart trekken van de digitalisering. Het is dan ook schrijnend dat Edegem 'werken op afspraak' lanceert zonder dat we een goede digitale dienstverlening opgezet hebben. Heel wat zaken kunnen vandaag op eenvoudige manier digitaal aangevraagd hebben. Het is aan de gemeente om ze te integreren in de eigen website. De oplossingen die vandaag aangeboden worden, zijn zo weinig toegankelijk dat je weinig inwoners zal kunnen bewegen om de digitale overstap te maken. "Daar zit nochtans de echte winst voor de Edegemnaar en de baliemedewerkers. Elke inwoner die van thuis uit zijn attesten kan aanvragen, heeft geen tijdslot nodig in de afsprakenagenda…", verduidelijkt Goedele Van der Spiegel.
 
Digitale drempel

Voor de meeste Edegemnaren is de digitale wereld geen onbekende. Toch denken we dat er nog een digitale drempel is voor heel wat inwoners. Niet iedereen kan even vlot een afspraak maken via de website. Je kan wel bellen, maar ook daar valt het aantal uren sterk terug dat je de gemeente kan bereiken. "Waarom voorzien we geen halve dag, bijvoorbeeld een dinsdagochtend tijdens de markt om toch (ook) de deuren te openen zonder afspraak? Die vrije inloop geeft Edegem vandaag die naam van toegankelijke gemeente. Groen Edegem wil dat toch niet zomaar opgeven!" zegt Goedele Van der Spiegel. 
 
Minder openingsuren

"De gemeente beweert in al haar communicatie dat de dienstverlening er niet op achteruit zal gaan, maar het aantal uren dat je een afspraak kan maken daalt sterk tegenover de huidige openingsuren", gaat Goedele Van der Spiegel verder. Groen Edegem vraagt zich af of er zo genoeg ruimte zal zijn om al die afspraken te kunnen inplannen! Laat ons hopen dat er genoeg ruimte voorzien is voor piekmomenten zoals bijvoorbeeld mei-juni bij het aanvragen van de kids-ids. Zet het tijdig in je agenda want het zal drummen worden op de afspraakplekjes na schooltijd…
 
En als laatste opmerking denken wij dat het allemaal nogal stunt en vliegwerk was om dit zo snel te lanceren. De URL die gelanceerd wordt, bevat enkel nog de informatie over de oude regeling, er staat een logo boven van de gemeente Meerbergen, de online applicatie bevat een aapje als icoon ipv de datum, de uren zijn helemaal niet aangepast aan de nieuwe regeling, je kan geen afspraak meer maken voor ruimtelijke ordening,… Als je zo'n belangrijke aanpassing uitrolt over de hele gemeente, mogen we er toch van uitgaan dat dit op doordachte wijze gecommuniceerd wordt…