Verloren Maandag: worstenbroodjes voor het Edegems personeel en klacht voor het bestuur

13 Januari 2020

Verloren Maandag: worstenbroodjes voor het Edegems personeel en klacht voor het bestuur

Met het meerjarenplan van het N-VA-bestuur verliest heel Edegem en in het bijzonder het gemeentepersoneel. Daarom dat de oppositiepartijen CD&V, Groen, Open VLD, sp.a en PVDA vandaag, op Verloren Maandag, worstenbroodjes uitdelen aan het Edegemse gemeentepersoneel als steun. Het N-VA bestuur daarentegen krijgt van ons een klacht tégen hun meerjarenplan bij de gouverneur.

De oorsprong van ‘verloren maandag’ komt van ‘verzworen maandag’, de dag waarop sommige ambtenaren de eed aflegden. Op deze dag delen wij symbolisch wordenbroodjes uit aan het personeel, uit steun voor het personeel en uit bezorgdheid voor onze gemeente. Het Edegemse N-VA-bestuur voert een kaalslag door de gemeentelijke diensten, en dat zal iedereen voelen, niet alleen de personeelsleden, maar ook de Edegemnaar.

We zijn bezorgd om Edegem. Samen met alle oppositiepartijen dienen we gezamenlijk bezwaar in en vragen tot bijkomende verduidelijkingen omtrent de gestemde meerjarenplanning van de gemeente. De impact van de besparingen en die van de daling van de personeelsuitgaven op het financiële evenwicht is onduidelijk. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het provinciebestuur zullen dit onderzoeken.

De wijze waarop het N-VA bestuur het meerjarenplan heeft gepresenteerd tartte eind december alle verbeelding. Tabellen zonder budgetten, geen enkel zicht op de concrete investeringen na 2020, geen enkel uitgewerkt scenario in functie van privatisering of uitbesteding en als klap op de vuurpijl een gemeenteraad zonder debat en schepenen die zich in stilzwijgen hulden. We kunnen niet anders dan deze manier van werken aan te klagen.

Edegem, het personeel en alle Edegemnaren kunnen er op rekenen dat de uitrol van het meerjarenplan nauwlettend in het oog gehouden zal worden, niet één tegen allen of allen tegen één, wel met zijn allen voor een warm Edegem met een hart.

Dien zelf ook klacht in

Wil je zelf ook formeel klacht indienen bij de gouverneur, dan kan je hier een voorbeeldbrief downloaden. Dat kan nog tot 16 januari.

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel