Van kwaad naar erger met ons ecopark

15 December 2020

Van kwaad naar erger met ons ecopark

Terwijl de parkwachters hun uiterste best doen om het ecopark in goede banen te leiden, maakt het bestuur er een potje van. Doordat we de autonomie over ons beleid kwijt zijn, stijgen de prijzen. Maar het N-VA bestuur besliste daarnaast ook het ecopark te verhuizen. Zo ontstaat een echte afvalHUB voor de hele Zuidrand in de Doornstraat. "Tijd om open kaart te spelen, N-VA", zegt Goedele Van der Spiegel (Groen).

Juni 2020 was een cruciale maand voor het ecopark van Edegem. Midden in de moeilijke coronaperiode werd het ecopark overgedragen naar de intergemeentelijke afvalintercommunale Igean. En dat heeft niet enkel gevolgen voor het personeel dat nu een nieuwe werkgever heeft, maar vooral ook de autonomie van beslissingen valt weg.

Minder openingsuren en stijgende prijzen voor gebruikers

'Dat wil zeggen dat we na een half jaar opnieuw aanpassingen mogen verwachten aan het ecopark: de openingsuren worden aangepast op maat van de intergemeentelijke samenwerking. Maar vooral kunnen we begin 2021 opnieuw een prijsstijging verwachten.' zegt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel (Groen Edegem).

Verplicht gebruik van Igean-asbestzakken of een verkapte retributie voor asbestafval en zo goed als alle fracties zullen in prijs verhogen. Ook houtafval zal betalend worden en voor kleine fracties zal ook het minimumtarief van 5 kg voorzien worden. Hier moet je geen tekening bij maken. Als je even veel moet betalen om het thuis in je container te steken of afval naar het ecopark te brengen (en je daar nog een minimum hoeveelheid moet betalen), zal dat alles behalve leiden tot meer afval sorteren.

Stijgende kosten voor gemeente

Een tweede punt van kritiek van de groene fractie blijft gaan over het kostenplaatje. Kostenefficiëntie is het speerpunt van dit Edegemse gemeentebestuur. Waarom wordt die redenering niet doorgetrokken in de investeringen in het ecopark. Een intergemeentelijk ecopark hoeft niet per definitie een nieuw ecopark te zijn. Ook het huidige ecopark zou daarvoor kunnen dienen. Dan heb je geen investering nodig van 1,1 miljoen…

Daarnaast stellen wij ons toch ook vragen bij de nieuwe locatie. Dat is geen gemeentelijke grond, maar behoort toe aan de IHK-gemeenten. Onze gemeente zal het ecopark verhuizen van een gratis grond in eigen beheer naar een te huren grond. Een grond die voor de andere besturen als appeltje voor de dorst diende. We gaan deze grond dus niet cadeau krijgen… Dat kan toch bezwaarlijk goed financieel beheer genoemd worden.

Kaarten op tafel

De nieuwe locatie aan de Doornstraat zal daarom maximaal gevaloriseerd worden in het kader van de afvalexploitatie. Naast een GFT-overslag, is er vandaag al gestart met de exploitatie van de ophaaldienst Zuid en komt er dus binnenkort ook een intergemeentelijk ecopark bij. De restruimte die overblijft wordt ook voorzien voor afvalexploitatie, en zou dus perfect kunnen gebruikt worden voor de overslag van afval. Is deze afvalhub echt de richting die we uitwillen met de site op de Doornstraat? We hebben hier ernstige vragen bij en denken dat het tijd wordt voor het bestuur om open kaart te spelen. Open kaart naar de buren, naar de Edegemnaar, naar de financiële impact, naar de mobiliteitsimpact,…

Zo kan er op een eerlijke manier geoordeeld worden of dit plan het beste plan is voor Edegem!