Tweede privatiseringsgolf treft gemeente Edegem

27 Oktober 2020

Tweede privatiseringsgolf treft gemeente Edegem

In volle coronacrisis, op een moment dat een sterk, wendbaar en slagkrachtig lokaal bestuur ontzettend belangrijk is, blijft het N-VA bestuur de gemeentelijke diensten verder privatiseren. De lijst van dienstverlening in de uitverkoop was lang, maar blijkbaar nog niet lang genoeg. Op de gemeenteraad van 26 oktober duwt N-VA, geheel onverwacht, nu zelfs het leegmaken van straatvuilbakjes richting privé.

Het afstoten van verschillende gemeentelijke diensten is de rode draad geworden van het N-VA bestuur. Vanavond op de gemeenteraad valt definitief het doek over de jeugd- en cultuurzaal Hangar 27 en Club 27. Daarmee eindigt de facto ook de gemeentelijke organisatie van Rock Edegem. Ook het uitbesteden van het straatonderhoud staat op de agenda. "Hangar 27, Club 27 en straatonderhoud vervoegen de lijst van ecopark, huisvuilophaling, onthaalouders, poetsdienst, catering en groendienst", vertelt Sien Pillot, fractieleider voor Groen. "Binnenkort verwachten we nog de uitleendienst, de buitenschoolse opvang en natuurlijk tentoonstellingshuis Huis Hellemans."

Een ongeziene schraplijst. Maar die was blijkbaar nog niet lang genoeg. "De privatisering van de straatvuilbakjes werd toegevoegd en doet serieus de wenkbrauwen fronsen. Te meer omdat er vanuit de diensten een negatief advies gegeven is. N-VA duwt zijn goesting door. Een eigen administratie is dus ook al niet meer nodig", gaat Sien Pillot verder.

"Wij kunnen principieel akkoord gaan met een vermindering van het aantal vuilbakjes en de vervanging ervan door semi-ondergrondse modellen die een grotere inhoud hebben", verduidelijkt Goedele Van der Spiegel, in de vorige legislatuur nog schepen van Afvalbeleid. "Maar wat N-VA doet is ongezien: van de 250 huidige vuilbakjes schieten er in het nieuwe plan nog slechts 100 over. Ze kiezen meteen en enkel voor semi-ondergrondse. De lediging ervan wordt volledig overgelaten aan de privé.  Dit is voor ons niet één maar drie stappen te ver. Het ledigen van vuilbakjes, de aanpak van zwerfvuil en sluikstort is een belangrijk probleem. We moeten als gemeente heel kort op de bal kunnen spelen. Die flexibiliteit weer uit handen geven, is voor ons geen goed idee."

De gemeente schuift de verantwoordelijkheid voor het misbruiken van de straatvuilnisbakjes volledig naar de privé. De voorwaarden die N-VA oplegt, zijn bovendien niet mals: 
  • In het eerste jaar zal er na meer dan 30 meldingen van volle vuilnisbakjes een boete van 100 euro aangerekend worden per bijkomende melding. In het tweede jaar zal deze sanctie al toegepast worden vanaf de 11ste melding. Je draait als aannemer dus voor 100% op als er in een bepaalde buurt fervente sluikstorters zijn. 
  • De opdracht is maar zeker voor 2 jaar. Bij positief resultaat wordt contract 3 jaar verlengd. Bij negatief resultaat wordt contract stopgezet zonder vergoeding.
  • Het bedrijf moet de vuilnisbakjes plaatsen én ledigen. De kans dat één van deze twee opdrachten in onderaanneming zal gebeuren is zeer groot, met alle gevolgen naar opvolging en kwaliteitsbeheersing van dien.
  • De firma moet niet alleen de vuilnisbakjes, maar ook de zone van 2 meter rond de vuilnisbakjes proper houden.
  •  Bij melding van een volle vuilnisbak moet deze binnen de 24 uur leeg gemaakt worden. Is dat ook geldig op weekend en feestdagen?
"Het N-VA plan voor de straatvuilbakken is niet rijp voor beslissing en we zullen dan ook vragen om het van de agenda te halen", besluit Sien Pillot.