Waarom de snelheid omlaag moet op de Prins Boudewijnlaan

01 Januari 2023

Waarom de snelheid omlaag moet op de Prins Boudewijnlaan

Voetgangers, fietsers en automobilisten, we hebben allemaal onze plek in het verkeer. Soms zijn de belangen echter tegenstrijdig en zijn kleine ingrepen nodig om een beter evenwicht te creëren.

Niemand staat graag stil

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de Prins Boudewijnlaan. Zo kwam in 2020 het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de weg beheert, met voorstellen om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gemeentebestuur hield zonder redenen die boot echter af.

Het Agentschap Wegen en Verkeer formuleerde toen al verschillende voorstellen om oversteekplaatsen veiliger te maken zowel voor automobilisten als voor voetgangers en fietsers. Op korte termijn zijn een aantal (voorsorteer)afslagstroken nodig. Op langere termijn moet het aantal zijstraten met dubbelrichtingsverkeer verminderen.

50 km/u, voor vlotter en veiliger verkeer

Het Agentschap adviseerde eveneens om de snelheid te beperken tot 50 kilometer per uur. Een lagere snelheid gaat filevorming tegen, met als gevolg een stabielere doorstroming. Alle weggebruikers kunnen elkaar veiliger kruisen, want voetgangers, fietsers én automobilisten krijgen zo een beter overzicht op het verkeer. Ook op dit voorstel ging het gemeentebestuur niet in.

Raadslid Vera Hans: "Groen blijft zich inzetten voor veiliger verkeer in Edegem."

Jouw inbreng telt

Heb jij suggesties voor een veiliger Edegem wat mobiliteit betreft? Stuur ze door en wij zetten ze op de agenda: [email protected].

 

Dit artikel verscheen in het Groen-magazine, editie winter 2022.