Slib ruimen voor meer leven en mooier uitzicht

06 December 2018

Slib ruimen voor meer leven en mooier uitzicht

Momenteel wordt in het domein Hof ter Linden werk gemaakt van de opruiming van de gracht achter het oostelijke koetshuis. Vooral de uitzonderlijke droogte van de afgelopen maanden maakte het ruimen van de gracht noodzakelijk.

De slibruiming maakt deel uit van het natuur- en erfgoed- beheerplan dat de drie domein- eigenaars - de gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap Natuur en Bos - hebben opgemaakt om Hof ter Linden de komende jaren te beheren en onderhouden. Het plan moet door de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos nog worden goedgekeurd, maar met het ruimen van het slib moest zeker al worden begonnen.

“Dit deel van de gracht bevindt zich achter het oostelijke koetshuis, waar de afgelopen maanden renovatiewerken doorgingen. Die zorgden ervoor dat er behoorlijk wat afval in het water belandde. Daarnaast is dit stuk gracht ook makkelijk bereikbaar en kan zo als test dienen voor de rest van de grachten die later ook geruimd moeten worden”, geeft schepen Goedele Van der Spiegel (Groen) aan.

Naast het afval is het in de eerste plaats zaak om ook het slib te verwijderen. “Door de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden stonden sommige grachten in het kasteeldomein bijna volledig droog. Op zich een spijtige ecologische en landschappelijke zaak, maar het bood ons wel een uitzonderlijke kans om het slib te ruimen. Door de droogte kan die slibruiming makkelijker, sneller en goedkoper worden uitgevoerd. Vandaar dat we nu al de kans wilden aangrijpen om een deel van de grachten te ruimen”, legt Jan De Haes, gedeputeerde voorzitter van Kempens Landschap uit. De andere grachten zullen later gefaseerd worden geruimd.

Hinder

Na de slibruiming kan dit deel van de gracht zich weer op natuurlijke wijze vullen met water. Dat zal veel voordelen bieden. Onder andere voor het restaurant dat in de herfst van 2019 de deuren opent in het oostelijke koetshuis. “De gasten die op het terras vertoeven, krijgen een veel mooier uitzicht en een aangenamer gevoel. Het verwijderen van slib en rottende bladeren heeft ook zijn voordelen voor de biodiversiteit in de gracht. Afgelopen zomer kregen we nog te maken met vissterfte in de vijver achter het kasteel. Wanneer het slib weg is, wordt het water dieper en hebben de vissen meer ruimte. Als ze bij een nieuwe periode van hitte en droogte weer in de problemen komen, kunnen we ze eventueel al naar dit deel van de gracht overzetten”, besluit Van der Spiegel.

Door de ruiming zal er de volgende dagen wel hinder zijn voor de zwakke weggebruikers. Zo zal de dreef aan de boerderij enkele dagen afgesloten zijn voor wandelaars en fietsers.

Bron: Gazet Van Antwerpen, Filip Spoelders