RUP Parkrand vormt verwaarloosde KMO-zone om in parkachtige woonomgeving

27 Oktober 2015

RUP Parkrand vormt verwaarloosde KMO-zone om in parkachtige woonomgeving

Langs de rand van het kasteeldomein Hof Ter Linden ter hoogte van Prins Boudewijnlaan liggen twee percelen: de voormalige Fortissite (noordelijk perceel) en het terrein waarop het hoofdkantoor van het bedrijf Extraction De Smet tot tien jaar geleden gevestigd was (zuidelijk perceel). Het noordelijk deel is momenteel bestemd als zone voor "sport, spel en recreatie", het zuidelijk perceel als "zone voor bedrijven". De gemeenteraad stelt in de zitting van 26 oktober 2015  het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Parkrand' voorlopig vast. Daarmee wil het gemeentebestuur de bestemming omzetten naar woongebied.

De verloederde KMO-zone op de site is al langer een doorn in het oog. Eén van de reden waarom we als gemeente bereidt zijn ruimte te maken voor meergezinswoningen in een parkachtige omgeving. De voorbije 10 jaar werd met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling. Op basis daarvan werd een masterplan opgemaakt.  Belangrijk daarin is dat het gebied toegankelijk is voor iedereen en verbinding maakt met het kasteeldomein Hof Ter Linden. Daarenboven komt er een veilige oversteek op de Prins Boudewijnlaan. Die is vooral voor de inwoners van het Rubenspark en de wijk Molenveld heel belangrijk. Door de omzetting naar woonzone creëren we bovendien een financiële meerwaarde voor de gemeente.

Concreet wil de verkavelaar er zorgappartementen en gewone appartementen realiseren. Het plan bestaat uit vier woonprojectzones waar gewerkt wordt met compacte bouwclusters. Zo realiseert men een maximum aan parkgebied en gaat het Hof Ter Linden visueel deel uitmaken van het projectgebied en de ruimere omgeving. De maximale bouwhoogte houdt rekening met de bestaande bebouwing langs de Prins Boudewijnlaan. Groene bufferzones en het aanliggende parkgebied zorgen voor een natuurlijk groen kader.

Edegemnaars kunnen zich informeren en opmerkingen formuleren tijdens het wettelijk openbaar onderzoek dat loopt van maandag 16 november 2015 tot en met 14 januari 2016. Het gemeentebestuur organiseert samen met de verkavelaar op dinsdag 8 december 2015 van 18 tot 22 uur een infomarkt in het kasteel Hof Ter Linden. Het beeldkwaliteitsplan geeft je meer inzicht in de architectuur van het project en de omgeving.