Privatisering IBO De Speelclub: geen bijkomende besparing op kap van onze kinderbegeleiders!

31 Mei 2021

Privatisering IBO De Speelclub: geen bijkomende besparing op kap van onze kinderbegeleiders!

(Foto: de actie tegen de besparingswoede najaar 2019 blijft brandend actueel) De kaarten liggen perfect en nog vertikt het N-VA bestuur om zich menselijk op te stellen ten aanzien van de kinderbegeleiders van buitenschoolse opvang De Speelclub die binnenkort overgedragen worden aan vzw Koraal. Groen betreurt het dan ook dat het bestuur er niet in slaagt om een akkoord te vinden met de vakbonden over de arbeids- en loonvoorwaarden. "Er is 120.000 EUR per jaar extra ter beschikking om in te zetten voor het huidige IBO personeel én de aanpak van kinderarmoede. Gebruik ze!", zegt Sien Pillot namens de Groen-fractie.

Vanaf 1 september 2021 wordt het IBO De Speeclub, één van de paradepaardjes van onze gemeente, overgedragen naar de vzw Koraal. De zoveelste privatisering. Tijdens de raad van januari 2021 werd duidelijk dat in tegenstelling met de andere kandidaten deze vzw 0 EUR vraagt van de gemeente voor deze overdracht. De andere kandidaten vroegen tot 150.000 EUR en meer per jaar. Een financiële meevaller want in de begroting voorzag het bestuur een kost van 120 000 EUR voor deze privatisering.

Deze financiële meevaller zou mede ten goede kunnen komen van de kinderbegeleiders die de gemeentelijke organisatie moeten verlaten. Maar niet dus. In de luwte van de coronacrisis hakt de besparingsbijl stevig voort.

  • Geen evenwaardig nettoloon voor iedereen
  • Vermindering van extra legale voordelen na 2 jaar
  • Na 2 jaar verlies van hospitalisatieverzekering
  • Geen evenwaardige verlof regelgeving
  • Vermindering van de 2de pensioenpijler

Een besparing op de kap van personeel en wederom een vermindering van koopkracht.

De financiële ademruimte die het bestuur creëert zou niet alleen ten goede moeten komen van het personeel, maar ook van de Edegemse kinderen. Kinderopvang is immers een belangrijk instrument in de strijd tegen kinderarmoede.

Als we niet oppassen, verliezen we als gemeente de noodzakelijke voelsprieten, het contact met jonge gezinnen om snel en goed in te kunnen spelen op hun noden. Met deze privatisering verdwijnt de makkelijke samenwerking tussen verschillende diensten. Ook de lokale verankering en autonomie verdwijnt, maar alle overhead blijft.

We zijn er van overtuigd dat met vzw Koraal de kwaliteit van kinderopvang er niet op achteruit zal gaan. De Edegemse gezinnen en onze kinderen gaan er hopelijk weinig van merken. Maar we doen (opnieuw) een oproep aan het NVA bestuur om met meer respect om te gaan met het personeel. En vragen met aandrang een verbetering van de arbeids- en loonvoorwaarden die nu op tafel liggen voor de overdracht van het IBO personeel en geen bijkomende besparing met 120.000 EUR op vlak van kinderopvang bovenop de besparing die men reeds heeft voorzien.