Privatisering Hangar 27: een onbegrijpelijke keuze

27 April 2020

Privatisering Hangar 27: een onbegrijpelijke keuze

Foto: Goedele Van der Spiegel, Koen Lauriks, Jeroen Van Laer, Sien Pillot tijdens de verkiezingscampagne van 2018 om een speerpunt te maken van Hangar 27 en Club 27 Vanavond op de gemeenteraad start voor N-VA fase 1 van de privatisering van Hangar 27: ze lanceren de oproep naar kandidaat-uitbaters met een bestek dat onvoldoende garanties biedt dat de Edegemnaar aan dezelfde voorwaarden de polyvalente zaal zal kunnen blijven gebruiken. De concertwerking Club27 wordt naar de voetnoten verwezen. Het privatiseren en commercialiseren van Hangar 27 betekent verliezen voor alle Edegemse verenigingen, sociale initiatieven van Edegemnaren en de gemeente zelf.

Hangar 27 is onze polyvalente jeugd- en cultuurzaal. Een laagdrempelige plek waar tal van activiteiten en evenementen plaatsvinden die het kloppend hart vormen van onze warme gemeente. De uitbating van deze zaal privatiseren is niet alleen slecht idee, het is gewoon absurd om te beweren dat er voor de verenigingen en Edegemnaar niets zal veranderen. Met het bestek dat nu voorligt, wordt dat laatste nu ook bevestigd. Op de commissie van dinsdag 21 april hield Groen een sterk pleidooi om het bestek op verschillende punten aan te passen.

Wat ligt er voor:

  • We hanteren vandaag een democratisch tarief voor Edegemse verenigingen ter ondersteuning van hun engagement. Voor fuiven van jeugdverenigingen wordt bijvoorbeeld ook de helft van de security betoelaagd, is de opkuis en het gebruik van materialen inclusief én betalen ze een lagere bijdrage op het drankverbruik. Op vraag van Groen wordt de huurprijs nu inclusief materialen en opkuis, maar rond de belangrijkste bron van inkomsten - het drankverbruik, nog steeds geen woord. Verenigingen gebruiken Hangar 27 voor het organiseren van activiteiten en verdienen op die manier ook extra voor hun werking. Door Hangar 27 te commercialiseren snijden we ook hier weer in het vel van de verenigingen.
  • De voorrangsregelingen en tegemoetkomingen die nu zijn opgenomen in het bestek gelden voor Edegemse verenigingen. Dat is goed, maar vandaag gelden die voorwaarden ook voor de Edegemse scholen en Edegemse particulieren die een openbare activiteit organiseren. Als dat niet geldt voor deze groep van sociale initiatieven betekent dit voor hen een zware financiële aderlating.
  • De gemeente betaalt voor het gebruik van Hangar 27 tot op heden evident niets. In de marktbevraging zijn nog slechts 5 'gratis' dagen voorzien voor de gemeente. Voor bijkomend gebruik zal de gemeente moeten betalen. Dat is een netto meerkost voor elke Edegemnaar! Dat de gemeente slechts 5 dagen voor zichzelf afdwingt, betekent ook meteen het einde van SPED in Hangar 27.
  • De speelpleinwerking SPED kende de laatste jaren een groeiend succes. Van 20 kinderen gemiddeld per dag groeide dat aantal naar gemiddeld 100 kinderen. Eén van de succesfactoren was de centrale locatie Hangar 27. Om een kwalitatieve speelpleinwerking uit te bouwen was het gebruik van Hangar 27 cruciaal: een ruime zaal die opgedeeld kan worden, voldoende tafels en stoelen, voldoende sanitair, een keuken, techniek (geluid en video),... Er is op dit moment geen enkele andere zaal in onze gemeente met dezelfde mogelijkheden!
  • Ook naar reservatie en beschikbaarheid van de zaal gaat het er op achteruit. De kalender van Hangar 27 is vandaag al goed gevuld. De populairste dagen om Hangar 27 te gebruiken zijn - uiteraard - de weekends. Commerciële initiatieven zullen net maximaal winst willen halen uit de weekends. Kan je het de private uitbater kwalijk nemen dat hij voorrang zal geven aan een bedrijfsevent (die volle pot betalen) ten koste van een spaghettifestijn van een sportvereniging (die aan verlaagd tarief huren)? In het bestek worden 20 weekenddagen afgedwongen volgens 'huidig' gebruik, maar verder vervalt de voorrangsregeling wat betreft reserveren.

Het privatiseren van Hangar 27 heeft verregaande gevolgen, niet alleen voor het gebruik van de zaal.

De jeugddienst staat in voor de uitbating van Hangar 27 (één medewerker en geluid-/lichttechnieker). Deze twee medewerkers ondersteunen echter nog veel meer van activiteiten, zowel praktisch als technisch: de jaarmarkt, diverse gemeentelijke activiteiten, Rock@Edegem, Club27. Het ontslag van deze twee werknemers betekent meteen het einde van Rock@Edegem en Club27. In de visie van N-VA wordt Club27 niet meer dan een voetnoot. Budget is er al helemaal niet voorzien.

In 2018 vonden er 73 activiteiten plaats, waarvan 13 van de gemeente zelf (18 procent!). Hangar 27 was daarmee zo'n 162 dagen in gebruik. Net daarom dat we met Groen plannen hadden om verder te investeren in Hangar 27. Het opwaarderen van de keuken, inkomzone en een uitschuifbare tribune waren belangrijke punten om bijvoorbeeld meer bedrijven en nog andere types van activiteiten aan te trekken, ook buiten de weekenddagen. Ook voor Hangar 27 is een gemeentelijk businessmodel realiseerbaar zonder grote meerkost voor de Edegemse belastingbetaler en met een stevige winst wat betreft een warme gemeente.

We wensen de toekomstige uitbater alle succes toe en hopen uit de grond van ons hart dat hij/zij de bovenstaande verzuchtingen alsnog meeneemt. Hangar 27 is voor ons ontzettend belangrijk. In onderstaand filmpje doen Jeroen en Gitte een oproep om te laten weten waarom 'den hangar' voor jullie zo belangrijk is. Je kan onderaan dit artikel reageren.