Plannen voor een veiligere Prins Boudewijnlaan liggen op tafel

21 April 2023

Plannen voor een veiligere Prins Boudewijnlaan liggen op tafel

Uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters blijkt op een vraag van Groen blijken er concrete plannen voor een veiligere Prins Boudewijnlaan op tafel te liggen. "Verkeersveiligheid primeert altijd", luidt het.

In totaal vielen tussen 2018-2020 op de gewestwegen in Edegem 108 ongevallen met 3 dodelijke slachtoffers, 11 zwaargewonden en 125 lichtgewonden. De meerderheid van deze ongevallen waren te betreuren op de Prins Boudewijnlaan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Staf Aerts opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan een voorstel waarbij het versmallen van de rijbaan, het verlagen van de snelheid en het beveiligen van oversteekplaatsen als oplossingen naar voor worden geschoven. Die voorstellen kunnen alvast rekenen op de steun van de Groenfractie die de kwestie op 24 april nogmaals op de agenda van Edegemse gemeenteraad plaatst.

De ongevalcijfers op Vlaamse Gewestwegen in Edegem en vooral op de Prins Boudewijnlaan geven de ernst van de situatie aan. “Hoog tijd dat Lydia Peeters de Prins Boudewijnlaan in Edegem veiliger maakt”, stelt Vlaams Parlementslid voor Groen Staf Aerts, “Terecht stelt het Agentschap Wegen en Verkeer nu voor om de Prins Boudewijnlaan terug te brengen van twee naar één rijstrook en het snelheidsregime aan te passen naar 50 km/u."

Voor minister Peeters zijn deze ingrepen, samen met veiliger oversteken en duidelijk ingerichte plekken waar autoverkeer kan keren, absoluut noodzakelijk voor de verkeersveiligheid van de Prins Boudewijnlaan. In de maanden april-mei zal vanuit Vlaanderen een nieuw voorstel gedaan worden aan de Gemeente Edegem.

“Het antwoord van de minister bevestigt wat wij samen met talloze Edegemnaars al jaren merken. Wij vragen daarom met aandrang aan het Edegemse gemeentebestuur om samen mee met het Agentschap Wegen en Verkeer te werken aan een veiligere Prins Boudewijnlaan,” zegt Groen-gemeenteraadslid Vera Hans, “Een 2x2 rijweg, met meerdere zijstraten en oversteekpunten, waar men tegen 70 km/u door een dichtbebouwd woongebied kan rijden, is overduidelijk nefast voor de verkeersveiligheid. Door het creëren van extra formele oversteekplaatsen en een snelheidsaanpassing zal de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers gevoelig verbeterd worden. Wij roepen het gemeentebestuur van Edegem nogmaals op om constructief in gesprek te gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer. We verwijzen hierbij ook naar de adviezen vanwege de gemeentelijke Omgevingsraad en de Fietsersbond om het wegbeeld van de Prins Boudewijnlaan aan te passen.”

In haar antwoord voegt de minister ook de recente verkeersstellingen bij van de verschillende kruispunten van de Prins Boudewijnlaan. Belangrijke opmerking bij deze verkeerstellingen is dat de doorgevoerde knip in de Collegewijk geen hogere verkeersintensiteit heeft veroorzaakt op de Prins Boudewijnlaan. Op de gemeenteraad van 24 april 2023 zal Groen Edegem het voorstel agenderen om een gemeenteraadscommissie te organiseren met vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer. Op deze vergadering kan de bevoegde Vlaamse administratie haar voorstellen en visie toelichten. Een tip van de sluier is te lezen in het antwoord van de minister en AWV: “verkeersveiligheid primeert altijd”.

 

Bijlagen