Open brief aan voorzitter gemeenteraad en burgemeester

15 April 2020

Open brief aan voorzitter gemeenteraad en burgemeester

Geachte voorzitter,
Beste Philippe,

Geachte burgemeester,
Beste Koen,

Het zijn uitzonderlijke tijden. We worden als samenleving getroffen door een crisis die zijn gelijke niet kent sinds de Tweede Wereldoorlog. We zijn het over politieke grenzen en ideologie├źn eens dat de impact op ons sociaaleconomisch weefsel groot zal zijn. Maar, dit is ook een tijd van samenwerking, van immense solidariteit.

Op verschillende beleidsniveau's wordt er op twee sporen gewerkt: 1) de aanpak van de crisis nu en milderende maatregelen naar getroffen economische sectoren, inwoners en middenveld en 2) het uitwerken van langetermijn maatregelen om de diepgaande impact van deze crisis op te vangen.

Het is belangrijk dat we als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen aanvullend op wat de hogere overheid beslist. Dat plaatje is nog niet duidelijk, maar het is belangrijk om wel reeds de denkoefening te starten. Onze twee eerdere voorstellen (een algemeen noodfonds en het versterken van het team van maatschappelijk assistenten) waren oprechte voorstellen, maar we staan open voor andere suggesties.

Aangezien deze crisis ons allemaal treft, vinden we het belangrijk dat die denkoefening breed gedragen wordt. We moeten daar over politieke grenzen heen werk van maken. Samenwerking is een sleutelwoord in deze crisis.

We vragen daarom om een overleg op te starten tussen de vier fracties in de gemeenteraad rond de toekomst van onze gemeente in het post-coronatijdperk.

Als jullie akkoord zijn om zulk overleg op te starten, kunnen we verdere concrete afspraken maken over de wijze waarop en wanneer we dit best organiseren.

Dank om ons spoedig iets te laten weten.

Namens de Groen-fractie,

Sien Pillot

Fractieleidster