Ook in 2019 mobiel recyclagepark

13 December 2018

Ook in 2019 mobiel recyclagepark

Het proefproject van het mobiel recyclagepark van Igean en de gemeente Edegem gaat in 2019 verder. "Het is een voorbeeldproject om dienstverlening dichter bij de burger te brengen, zeker voor mensen die minder mobiel zijn of slechts een beperkte hoeveelheid afval hebben", vertelt schepen Goedele Van der Spiegel, die het project mee opstartte.

Qua timing en locaties komen er wel enkele aanpassingen. “In de eerste plaats zal het mobiel recyclagepark vanaf volgend jaar niet meer maandelijks maar ieder kwartaal langskomen op de aangeduide plaatsen. Iedere maand was niet langer haalbaar en de doelgroep heeft niet altijd voldoende materiaal om te recycleren”, vertelt milieuschepen Goedele Van der Spiegel (Groen).

Daarnaast valt de Tony Bergmannstraat weg als plaats waar het recyclagepark halt zal houden. “De Wieken en het Sint-Goriksplein behouden we zeker. Vooral deze laatste stop is een heel goede zet, want de buren staan er soms in rijen aan te schuiven. De nieuwe, derde halte wordt het Gemeenteplein tijdens de markt. Zeker voor de oudere bezoekers wordt het een extra service om iets te kunnen meebrengen dat normaal naar het recyclagepark moet.”

Het mobiel recyclagepark werd ingevoerd voor mensen die geen geschikt vervoersmiddel hebben om naar het containerpark te gaan.

Bron: Gazet Van Antwerpen, Filip Spoelders