Ondanks 74 bezwaren, zet bestuur licht op groen voor parking middenin kasteeldomein

16 November 2020

Ondanks 74 bezwaren, zet bestuur licht op groen voor parking middenin kasteeldomein

Gemeente Edegem keurde een vergunning goed voor een parking aan de Kasteelweg. Het gaat om een tijdelijke parking die na 2 jaar moet verwijderd worden. Groen Edegem vindt het geen goede zaak dat 74 bezwaarschiften genegeerd worden en hoopte dat het bestuur een meer geschikte locatie zou aanduiden met minder impact voor de buurt en het parkgebied. Een oplossing niet enkel voor het restaurant.

“We staan nog steeds achter de uitgangspunten voor een nieuwe parking aan Hof ter Linden die we vorige legislatuur uitwerkten.” vertelt Goedele Van der Spiegel, gemeenteraadslid Groen Edegem. “In de eerste plaats willen we geen extra autoverkeer in de woonwijk. Daarnaast willen we de dreven vrijwaren van auto’s. Om zo de veiligheid voor wandelaars en fietsers te garanderen op deze belangrijke trage weg, maar ook omdat deze extra passage de bomen langs de dreef geen goed doen.” Een traject met buurtbewoners, de school en verenigingen legde een plan op tafel. We staan nog steeds achter dat plan en vinden dat het bestuur de nodige aanpassingen hieraan kan doen om zo tegemoet te komen aan de adviezen die gegeven werden vanuit de hogere overheid.

“Wij vinden het dan ook geen goede zaak dat we nu afwijken van die uitgangspositie en het verkeer toch door de dreef sturen naar het erf van de boerderij.”, vervolgt Vera Hans, gemeenteraadslid Groen Edegem. Ook vrezen we voor de impact van de verharding, ook al is die zogezegd tijdelijk.

“De bestaande OCMW-parking in de Terlindenlaan kan perfect als tijdelijke parking dienen. Er is meer dan voldoende ruimte. Deze oplossing voldoet ook niet aan onze uitgangspunten en blijft een tijdelijke oplossing, maar de impact naar de buurt en het domein blijven wel veel beperkter.”

Groen Edegem roept het N-VA bestuur op snel werk te maken van een haalbaar alternatief dat niet enkel het restaurant, maar ook de brasserie, de school en de verenigingen een oplossing biedt.