Dringend nood aan visie op bouwkundig erfgoed

17 Maart 2020

Dringend nood aan visie op bouwkundig erfgoed

Tegen het advies van de administratie in besliste het N-VA bestuur op 2 maart om toch een vergunning af te leveren voor het bekleden van een waardevolle gevel met crepi. Het gaat over het hoekhuis, Strijdersstraat 7, naar een ontwerp van architecten Walter Steenhoudt en Bert Robaye. Het hoekhuis staat op de lijst van bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid. "De goedkeuring van de vergunning is bijzonder vreemd", stelt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. "Lokale besturen hebben immers een uitdrukkelijke zorgplicht ten aanzien van al het bouwkundig erfgoed op hun grondgebied. Een vergunning afleveren tégen advies in van de administratie doet echt de wenkbrouwen fronsen. We doen een dringende oproep aan N-VA om hun beslissing te herzien." De gustibus non est disputandum "Over smaken en kleuren valt bovendien niet te twisten. Maar dat is helaas exact hetgeen het N-VA bestuur wél deed", gaat Jeroen Van Laer verder. "Het bewuste hoekhuis dateert van 1982 en is kenmerkend voor de ontwerpfilosofie van Walter Steenhoudt: de duidelijke invloed van het brutalisme, het opzoeken van een dualiteit tussen open/gesloten, hol/vol, horizontaal/verticaal en het gebruik van baksteen en zichtbaar beton. Je kan er je idee over hebben maar het zijn wel gebouwen die kenmerkend zijn voor de tijdsgeest waarin ze ontworpen zijn. Het is waardevol en relevant om ze te koesteren. De gevels bepleisteren verandert onherroepelijk het karakter van het oorspronkelijke gebouw. Ook de beide architecten zouden hun ontwerp niet graag verder verloren zien gaan, ook al heeft de verbouwing van het oorspronkelijke ASLK-kantoor tot bakkerij reeds zijn sporen nagelaten." Erfgoedbescherming ernstig nemen De lijst van bouwkundig erfgoed wordt samengesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed en dient om een overzicht te hebben van het Vlaams bouwkundig erfgoed en een goed beheer ervan te garanderen. Sinds een klein jaar is de gemeente Edegem bovendien lid van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst Zuidrand met als expliciet doel om waardevol onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en de gemeenten te ondersteunen waar nodig. "Hoewel er juridisch geen enkel gevolgen aan verbonden zijn, geldt er voor gemeentes wel een zorgplicht ten aanzien van het bouwkundig erfgoed zoals het hoekhuis in de Strijdersstraat. Edegem heeft zich bovendien geëngageerd om hier aandacht aan te schenken. Het is dus niet alleen bijzonder triestig, maar eigenlijk ook een daad van onbehoorlijk bestuur om een omgevingsvergunning af te leveren die onherroepelijk schade berokkend aan zulk erfgoed. Het is tot slot behoorlijk cynisch dat het juist de gemeente Edegem zelf is die de foto aanleverde voor op de website van Onroerend Erfgoed. Het wordt tijd dat we bouwkundig erfgoed ernstig nemen en daar een eenduidige visie over ontwikkelen", besluit gemeenteraadslid Van Laer.