Nieuw landschapspark in Edegem sluit aan op Pluyzegembos Kontich

04 Juli 2018

Nieuw landschapspark in Edegem sluit aan op Pluyzegembos Kontich

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen heeft met de financiële steun van de gemeente Edegem drie hectare grond aangekocht in de Edegemse Beekvallei. Het perceel zal worden ontwikkeld tot landschapspark en er komt een verbinding met het Pluyzegembos in Kontich.

De komende zes jaar zal Edegem telkens 6.000 euro bijdragen aan Natuurpunt Zuidrand. Hiermee wordt de helft van de aankoop gedekt. Momenteel wordt de grond, die in de hoek van de Kontichstraat en de Edegemse Beek ligt, nog gepacht door een landbouwer. Natuurpunt hoopt het gebied vanaf eind 2019 om te vormen tot een bebost landschapspark.

Zeven hectare natuurbeleving

“Strategisch is het een belangrijke omgeving. In de eerste plaats kunnen we het terrein op termijn nog verder uitbreiden met eventuele nieuwe aankopen. Ten tweede grenst het aan 1,4 hectare groenzone die de gemeente van de Kerkfabriek kocht. Deze grond hebben we nu al in beheer. En ten derde ligt over de Edegemse Beek het Pluyzegembos op Kontichs grondgebied. Deze drie zones zijn goed voor ongeveer zeven hectare aan natuurbeleving”, geeft Hugo Waeterschoot, voorzitter van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen aan.

De drie gebieden worden ook aan elkaar gekoppeld. “We gaan een brug aanleggen over de Edegemse Beek zodat de bezoekers richting het Pluyzegembos kunnen wandelen. De aanleg kan vrij snel gaan. Dit zou nog voor het einde van het jaar een feit moeten zijn”, zeggen burgemeester Metsu en schepen Goedele Van der Spiegel.

Bij de inrichting van het landschapspark wordt er rekening gehouden met de biologische waarde, de waterhuishouding en de aantrekkingskracht voor zachte recreatie.

“Als oorspronkelijk overstromingsgebied van de Edegemse Beek zullen we het deels inrichten als een vochtige zone en deels als een nieuw bosgebied om het open te stellen voor de zachte recreant. Om de bezoekers door de vochtige zone te laten wandelen denken we aan een knuppelpad of wegjes aangelegd met planken. Het gebied moet verder ontwikkeld worden maar het heeft nu al een erg belangrijke biologische waarde. Er zitten onder andere kieviten, die het momenteel heel moeilijk hebben, verschillende amfibieën, reeën en hazelwormen. Van deze laatste soort houden we momenteel een telling. Met de toekomstige ontwikkeling krijgen ze alleen maar meer kansen”, overloopt Waeterschoot de plannen.

De recreatiezone zal trouwens naadloos aansluiten op het netwerk van trage wegen in Edegem. Tegen midden volgende week is het Finckenpad tussen de Boerenlegerstraat en de Kapelaan Smitslaan aangelegd voor een betere bereikbaarheid.