Negatief advies voor betoncentrale op site IGEAN

04 December 2018

Negatief advies voor betoncentrale op site IGEAN

De gemeente Edegem heeft een negatief advies gegeven voor een tijdelijke betoncentrale en breekinstallatie op de terreinen van IGEAN in de Doornstraat. Nu moet de provincie nog beslissen.

Bouwbedrijf DCA vroeg begin september een vergunning aan voor een tijdelijke opslagplaats van dertig maanden voor beton- en asfaltpuin. Tijdens het openbaar onderzoek kreeg de gemeente 136 bezwaarschriften van buurtbewoners die vrezen voor stof- en lawaaihinder en de impact van af- en aanrijdende vrachtwagens. Ook op de gemeenteraad van november maakte Groen-raadslid Sien Pillot en fractieleidster zich bezorgd over de impact naar de buren en milieu.

UPDATE: De provincie heeft de vergunning voor een betoncentrale op de site van IGEAN afgekeurd. Het is nu af te wachten wat DCA NV gaat doen. We blijven dit dossier verder kritisch opvolgen. 

"De bezwaren bevestigen ons advies. In de voorbereidende gesprekken ging het enkel om een tijdelijke opslagplaats. In de uiteindelijke aanvraag was de aangevraagde termijn veel langer, en was er sprake van andere activiteiten, zoals een betoncentrale en een breekinstallatie voor het puin", zegt schepen van Milieu Goedele Van der Spiegel.

De bal ligt nu in het kamp van de deputatie van de Provincie Antwerpen om de huidige vergunning te weigeren. De kans is groot dat DCA NV een nieuwe, aangepaste aanvraag zal indienen. Ook deze aanvraag zullen we kritisch opvolgen. Heel deze saga leert ook dat betere afspraken tussen gemeentes noodzakelijk zijn. Onbedoeld zadelt Aartselaar haar buurgemeenten op met de lasten van - terechte - werkzaamheden op haar grondgebied. Dat moet anders.