Natuur in Vlaanderen is veel te versnipperd

19 Mei 2019

Natuur in Vlaanderen is veel te versnipperd

Onze natuur is te versnipperd. Er is meer aaneengesloten ruimte nodig voor water, fauna en flora met o.a groene corridors tussen natuurgebieden. "Ik heb als schepen hard gewerkt voor een regionaal landschap Zuidrand, maar er is meer potentieel in onze provincie met een nieuw regionaal landschap in de Kempen en een Nationaal Park Mechels Rivierenland", zegt Goedele Van der Spiegel, kandidaat Vlaams parlementslid, plaats 4. Samen met Chris Steenwegen en Tine Van den Brande werd afgelopen vrijdag het Groen nationaal actieplan voor meer natuur gepresenteerd.

Het is vijf voor twaalf voor de natuur in Vlaanderen. Vorige week bleek uit een internationale studie dat de biodiversiteit er wereldwijd met reuzensprongen achteruitgaat. Ruim 400 dier- en plantensoorten hebben het moeilijk in onze regio. Natuurgebieden zitten ingesloten in een zee van beton. In Vlaanderen komt er nog steeds meer beton bij, terwijl er juist nood is aan meer natuur. Want groen maakt gelukkig. Meer natuur zorgt voor een leefomgeving waar mensen zich kunnen ontspannen en recreëren. Meer natuur is ook essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Investeren in meer natuur kan de schade door wateroverlast beperken, het risico op verdroging verkleinen en zelfs de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer verminderen.

Met Groen in de regering komt er een versnelde invoering van de betonstop en een ambitieus actieplan voor natuur. Centraal daarin staat de creatie van minstens één Nationaal Park in elke provincie. Concreet denkt Groen aan de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant, de provinciegrensoverschrijdende bos- en veldgebieden Drongengoed - Bulskampveld in Oost- en West-Vlaanderen, en het Mechels Rivierengebied in de provincie Antwerpen.

Vrijdag werd symbolisch op de grens Mechelen - Bonheiden het Nationaal Park Mechels Rivierengebied geopend. Kandidaat parlementslid Tine Van den Brande uit Mechelen: “Dat we voor de provincie Antwerpen net hier in Mechelen een nationaal park openen is niet toevallig. Midden in de Vlaamse ruit is de verstedelijking en versnippering van natuur één van de grootste uitdagingen. Als we hier een nationaal park kunnen creëren van 2000 hectaren aaneengesloten natuur, dan kan het overal. Vlaanderen mag dan niet heel groot zijn, ook als kleine en dichtbebouwde regio hebben we onze verantwoordelijkheid op vlak van biodiversiteit en natuurversterking. We moeten voorloper zijn en tonen hoe we met gerichte investeringen en ingrepen kunnen zorgen voor meer robuuste natuurgebieden. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onszelf.”

Groen komt met een geïntegreerd plan dat de biodiversiteit in Vlaanderen moet beschermen. Groen wil meteen aan de slag met een nieuwe boskaart, de betonstop versneld invoeren, en 3.000 ha bos en natuur per jaar erbij. Verder wil Groen ook in iedere provincie een nationaal park realiseren. “We kunnen enorm veel maatschappelijke winst boeken door de kracht van de natuur voor ons te laten werken. Economie, tewerkstelling, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer natuur. Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. Elke euro die we investeren in natuur verdient zichzelf vele malen terug. Maar daarvoor is het ongetwijfeld nodig om de stap te zetten van sterk versnipperde en kleine natuur naar grote robuuste natuurgebieden, onder meer in nationale parken, met een beschermde status", besluit Chris Steenwegen, voormalig directeur Natuurpunt en kandidaat voor Groen in Vlaams-Brabant.

 

Ter info. Op de foto vind je naast Goedele Van der Spiegel (tweede van rechts), Tine Van den Brande (derde van links), Chris Steenwegen (uiterst rechts), ook de Mechelse kandidaten Rina Rabau, Zineb El Boussaadani, Kristof Calvo en Faysal El Morabet.