N-VA verspilt 1,2 miljoen euro belastinggeld aan verhuis ecopark

25 Augustus 2020

N-VA verspilt 1,2 miljoen euro belastinggeld aan verhuis ecopark

Na een maandenlange ontkenning heeft het Edegemse gemeentebestuur dan toch eindelijk kleur bekend en vraagt ze aan IGEAN om een nieuw ecopark in te richten langs de Doornstraat. Als alles volgens plan verloopt zou het operationeel zijn in het voorjaar van 2022. Groen Edegem heeft zich altijd verzet tegen deze plannen. De kost van een nieuw ecopark is bijna 1,2 miljoen. In tijden van financiële krapte is dat geen vorm van goed bestuur!

Het is dan toch zover. De gemeente Edegem heeft nu ook officieel aan IGEAN, de nieuwe ecopark-uitbater gevraagd om een nieuw recyclagepark in te richten op de IHK-site aan de Doornstraat. Dat blijkt uit documenten die Groen kon inkijken.

Groen Edegem uit bij monde van ex-afvalschepen Goedele Van der Spiegel haar ongenoegen: "In de vorige legislatuur werden nog heel wat investeringen gedaan om het ecopark up-to-date te brengen. Door nu opnieuw te investeren in een nieuw ecopark op een nieuwe locatie zijn deze kosten uiteraard voor niets geweest."

De kost voor het nieuwe ecopark ligt rond de 1,2 miljoen euro. Door een intergemeentelijke samenwerking betaalt Edegem daar zo’n 645.000 euro van. Als je het ons vraagt een echte onnodige uitgave voor een gemeente die, aldus dit N-VA college, op de rand staat van een financieel debacle…

N-VA wil zo snel mogelijk ecopark vervangen door parking

Volgens de gemeente is de draagkracht van de omgeving overschreden op vlak van mobiliteit. "Hoe de gemeente dat wil oplossen door van het ecopark een grote parking te maken is ons een groot vraagteken. Die parking zal opnieuw veel geld kosten om aan te leggen," zegt Van der Spiegel. "In de verschillende gemeenteraden hebben wij alternatieven aangereikt voor het parkeerprobleem: van gedeelde parkeermogelijkheden tot een parkeergebouw op de bestaande parking. Dit N-VA bestuur heeft er echter geen oor naar... Zo jammer dat daarvoor een goed draaiend ecopark moet verhuizen!"

Het bestuur maakt zich sterk tegen het voorjaar van 2022 een nieuw ecopark opgericht te hebben. Groen Edegem roept het bestuur alvast op om een correct openbaar onderzoek op te starten en een mobiliteitsstudie uit te voeren voor beide sites (de nieuwe parking, zowel als het intergemeentelijk ecopark aan de Doornstraat). Ook vinden wij dat de buurtbewoners het recht hebben om correct geïnformeerd te worden zodat ook zij hun verzuchtingen en bezwaren kunnen doorgeven.

Download hier:

Ook tegen de verhuis van ons ecopark?

Teken de petitie! Klik hier.