N-VA laat deur wagenwijd open voor verbindingsweg 'plus' in de toekomst

27 Februari 2019

N-VA laat deur wagenwijd open voor verbindingsweg 'plus' in de toekomst

De verontwaardiging was groot maandag op de gemeenteraad van Edegem. Raadslid en voormalig schepen Jeroen Van Laer (Groen) nodigde de raad uit om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de verbindingsweg 'plus' (tussen Boniverlei en Prins Boudewijnlaan), maar stuitte op een njet van het N-VA bestuur. Meer nog, de N-VA sluit niet uit dat in de toekomst de verbindingsweg 'plus' een mogelijke oplossing kan zijn voor het mobiliteitsvraagstuk in de zuidrand.

"In Kontich droomt N-VA luidop van bijkomende autoinfrastructuur tussen de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan, in het verlengde van de geplande noordelijke verbindingsweg tussen Mechelsesteenweg en Boniverlei. Maar die plannen staan haaks op het Edegems mobiliteitsplan dat nog maar pas in 2016 werd goedgekeurd", legt Jeroen Van Laer uit. "De Edegemse beekvallei is er in opgenomen als drager voor een functioneel en recreatief fietroutenetwerk. We moeten het bestuur van Kontich, de provincie én de Vlaamse overheid een duidelijk signaal geven wat er voor onze gemeente kan en niet kan. Meer beton en meer autowegen en bijgevolg minder natuur is niet wat Edegem wil."

Raadslid Jeroen Van Laer diende daarom een 'voorstel van beslissing' in. Raadsleden moesten dus kleur bekennen rond de verbindinsgweg 'plus'. Open VLD steunde ons voorstel, CD&V onthield zich en N-VA … die stemde het voorstel weg.

De verklaring van het bestuur was ontnuchterend. Hoewel N-VA op dit moment geen meerwaarde ziet in een verbindingsweg 'plus' voor de mobiliteitsproblematiek van Edegem, sluit ze niet uit dat in 'een groter plaatje' wel onderzocht kan worden wat er voor de verkeersknopen in de zuidrand nodig is. "Met andere woorden, in plaats van duidelijk nee te zeggen tegen meer beton in de Edegemse beekvallei, houdt N-VA de deur wagenwijd open voor de verbindingsweg 'plus'.", besluit Jeroen Van Laer.

Vind jij ook dat het anders moet? Teken dan hier onze petitie!