N-VA heeft nieuwe trofee beet: gemeentelijke uitleendienst geprivatiseerd

24 November 2020

N-VA heeft nieuwe trofee beet: gemeentelijke uitleendienst geprivatiseerd

Afgelopen maandag op de gemeenteraad viel nu ook het doek over de gemeentelijke uitleendienst. Ook nu, na de de overeenkomst en de extra info grondig te hebben doorgenomen zijn we er met Groen van overtuigd dat het afschaffen van de uitleendienst nefast is voor tal van verenigingen en Edegemse events. De toelichting tijdens de commissie startte wederom met het woord ONTZORGEN, want hier draait het uiteraard om voor dit bestuur. Een grondige analyse van deze dienst bleef uit en nergens is te lezen wat de kost van deze dienst vandaag is en wat het in de toekomst gaat kosten voor verenigingen, bestuur en dus de Edegemnaar. "Voor N-VA een zorg minder, voor alle anderen een zorg erbij", zegt gemeenteraadslid Sien Pillot.  

"Uit de zeer magere informatie die werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden, bleek wederom heel duidelijk dat een grondige berekening niet aan de basis ligt van de beslissing om de gemeentelijke uitleendienst. Het bestuur goochelde tijdens de commissie met cijfers, gemiddelden voor alle verenigingen, meer en minderkosten per verenigingen. Maar wij hebben er het raden naar", vertelt Sien Pillot. "Dus maakte ik op basis van de nieuwe prijzen een eigen berekening voor de activiteiten van de gemeenteschool en die van het buurtcomité Klein Molenveld. De conclusie is simpel: het organiseren van activiteiten wordt duurder, de drempel verhoogt."

De gemeenteschool organiseert zo’n vijf grote activiteiten per schooljaar. De optelsom van de ontleningen voor één schooljaar bij de firma Schoeters bedraagt 2.626 EUR incl BTW.
Dat betekent dat de gemeenteschool zal instaan voor de kost van 525 EUR per jaar, 20% van de totaalprijs, en hiervoor in totaal een waarborg van 2.127 EUR zal betalen verspreid over de verschillende activiteiten. Voor deze beslissing was dit 0 EUR! De gemeente komt tussen voor 2.100 EUR per jaar. Maar bijvoorbeeld beschermingsmateriaal voor sportvloeren en verlengsnoeren zijn niet vermeld in de overzichtslijst en moeten dus extern gehuurd worden. Dit alles zijn behoorlijke bedragen op de werkingskosten van de school. De financiën van de Edegemse scholen en het flankerend onderwijsbeleid gaan er dus wederom op achteruit.

"Wij zijn ervan overtuigd dat activiteiten die de school organiseert laagdrempelig moeten zijn en dus betaalbaar moeten blijven voor elk gezin. Door deze maatregel komt dit ons inziens onder druk te staan", gaat Sien Pillot verder.

Ook over de organisatie van buurtfeesten maken we ons grote zorgen. "Ons buurtcomité Klein Molenveld organiseert jaarlijks 1 groot buurtfeest voor ruim 150 buren en 1 à 2 keer per jaar een kleiner event. Alleen al voor het grote feest met BBQ zullen we bij de firma Schoeters 612 EUR betalen. 122,40 EUR ten laste van het buurtcomité en 489,60 EUR zal de gemeente hiervoor betalen. De waarborg die ons buurtcomité zal moeten ophoesten voor deze activiteit bedraagt 500 EUR. Willen we dus nu een volgende activiteit organiseren moeten we dus 622,40 EUR in kas hebben of moeten we dus minimum dit bedrag winst maken voor we aan een volgend feest kunnen denken."

"N-VA noemt dit een responsabiliseringsbijdrage. Ik noem dit een pestbelasting! Schoolfeesten en buurtfeesten worden dus door dit bestuur verplicht om winsten te genereren en prijzen van maaltijden en drank de hoogte in te jagen Ook andere verenigingen zien inkomsten dalen door de kost aan materiaal. Voor hen is dit tevens nefast voor hun werking en zijn zij genoodzaakt nog meer vlaaien, wc papier, wafels, kerstbomen, te verkopen ... om hun werking te blijven garanderen. Elke euro telt, elke zorg is er één teveel, zeker nu dat deze verenigingen tijdens deze crisis nog meer onder druk staan."

Verder zijn er uiteraard ook nog de grote eigen Edegemse events zoals de kerstmarkt, jaarmarkt, nieuwjaarsdrink, de buitenspeeldag, de burendag… waar eveneens veel materiaal voor nodig is wat u een aardige duit zal kosten. De gemeente verliest hier de flexibele inzet en betrokkenheid van personeel. Voor elke extra dienst zal de gemeente en dus de Edegemnaar in de portemonnee tasten.

N-VA liet na om een grondige berekening te maken, adviezen op te vragen bij buurtcomité’s en adviesraden. Het kan N-VA niets schelen dat deze privatisering nefast is voor vele buurtfeesten, verenigingen en een bruisende gemeente. Behoud van de uitleendienst betekent tal van ontmoetingen, sfeer en gezelligheid op Edegemse pleinen, scholen, buurten,…maar eveneens het zorgeloos voortbestaan van verenigingen. Velen zijn immers erg afhankelijk van de opbrengsten van deze events. Voor een N-VA een zorg minder, ja, maar voor alle anderen weer een zorg erbij.

"Wij begrijpen deze keuze dus niet. En herhaal daarom nogmaals, personeel is geen last maar een zege! Indien u uw doelstellingen ernstig neemt en een warm Edegem voor ogen hebt schroeft u deze beslissing terug. Voor Groen is de uitleendienst één van de prioriteiten voor een warm en sociaal Edegem. Wij roepen met Groen op om de talrijke activiteiten in Edegem te omarmen en niet de rug toe te keren", besluit Sien Pillot.