Mussenburg redden dankzij geld Demir

19 Februari 2021

Mussenburg redden dankzij geld Demir

In het kader van het ambitieuze bosuitbreidingsplan dat 4000 hectare bosuitbreiding in Vlaanderen beoogt, lanceerde minister Demir een projectoproep specifiek gericht aan lokale besturen voor de aankoop van gronden met het oog op bebossing. Deze subsidie voorziet een terugbetaling tot 75% op de aankoopkosten van de grond met een maximum van 50 000 euro per hectare, zonder beperking op basis van ruimtelijke bestemming.

"Voor Edegem een unieke kans om het dossier Mussenburg eindelijk en zonder zware en onzekere procedure veilig te stellen. We kunnen het zeer waardevolle bos uibreiden op het perceel achter het Meihof en het open weidelandschap behouden aan de kant van de Lourdeslaan", zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. "Op die manier kan de aanwezige landbouwactiviteit ook blijven zolang die dat wenst."

Mussenburg is gelegen aan de Lourdeslaan naast en rondom het Meihof. De bestemming is door een arrest van de Raad van State uit 2009 opnieuw grotendeels woongebied. Het dossier gaat al mee sinds 1999. "Het definitief beschermen van Mussenburg en het vrijwaren van bebouwing is een zorg van Groen, maar van heel wat Edegemnaren", gaat gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel verder.

"We vragen de gemeente dan ook om deze kans niet te laten liggen en werk te maken van een subsidiedossier bij minister Demir. We zijn er van overtuigd dat zij met plezier dit project zal goedkeuren: je hoeft maar naar een luchtfoto te kijken van de Lourdeslaan om te zien dat Mussenburg naast Hof ter Linden een bijzonder belangrijke groene hotspot is in onze gemeente. We versterken de aanwezige bosstructuur en vrijwaren het open landschap langs de Lourdeslaan. Het perceel achter het Meihof is meer dan 0,5 hectare groot, ligt volgens het Gewestplan in groengebied en komt dus perfect in aanmerking voor de projectoproep van minister Demir."