Minerve moet duurzaamste wijk worden van Provincie

04 December 2018

Minerve moet duurzaamste wijk worden van Provincie

Projectontwikkelaar Revive heeft de definitieve plannen voor het toekomstige woonproject 'Minerve' voorgesteld. De plannen komen er na een lange en intense oefening tussen projectontwikkelaar, buurt en gemeentebestuur. We zijn als Groen zeer tevreden met het resultaat en fier dat we echt hebben kunnen wegen op dit voorbeeldproject.

Zoals Revive ook aankondigt, moet deze nieuwe wijk op de oude Agfa-site langs de Fort V-straat de één van de duurzaamste wijken worden in de provincie. We hebben met Groen in het bestuur bij de opmaak van de plannen en het ruimtelijk uitvoeringsplan dan ook heel veel aandacht geschonken aan autovrije en autoluwe inrichting, een mix van privé en collectieve tuinen, sociale woningen, duurzaam materialengebruik en energie- en watervoorziening met een warmtenet en regenwaterrecuperatie voor drinkwater.

Tegen midden 2019 zullen de werken aanvatten. Tegen 2025 zullen er in totaal 350 woningen en appartementen gerealiseerd zijn. De bebouwing wordt omgeven door 23.500 vierkante meter groen. Deze open ruimte wordt verdeeld over drie parkzones, twee speeltuinen, een groene rustzone, 59 private en acht collectieve tuinen. 

Geen fossiele brandstoffen

Geen enkele woongelegenheid wordt verwarmd met fossiele brandstoffen. De wijk zal ook volledig autoluw zijn en er komen regenwatertanks, de mogelijkheid om op alle woningen zonnepanelen te plaatsen en elektrische laadpalen. Het zijn maar enkele toepassingen die van Minerve de duurzaamste wijk van Antwerpen moeten maken. Zelfs tijdens de werken wordt er aan recycling gedaan. Het puin dat vrijkomt door de afbraak van de gebouwen van Agfa-Gevaert, wordt hergebruikt voor de aanleg van de straten, paden en zitbanken in wijk. Samen met Waterlink wordt onderzocht of het regenwater van de bedrijven rond de wijk kan worden opvangen om het daarna ter plaatse te zuiveren. Zo kunnen we tegelijk het regenwater maximaal benutten én de riolering zo min mogelijk belasten.

Historisch waterprobleem

Mee een oplossing voorzien voor de historische wateroverlast in de omliggende Minervawijk, was voor het Edegemse gemeentebestuur een voorwaarde. Hier wordt onder meer aan voldaan met de aanleg van een ondergrondse beek als extra buffer, drie wadi's en door zo veel mogelijk onverharde delen te voorzien.

Meer informatie via www.minerve.info.