Jeugdleidster Gitte Gijs vervangt Haileab Fisehaye voor Groen in gemeenteraad

26 November 2019

Jeugdleidster Gitte Gijs vervangt Haileab Fisehaye voor Groen in gemeenteraad

Haileab Fisehaye verlaat de gemeente wegens verhuis naar Mortsel. Gitte Gijs, ook jeugdleidster, legt vanavond op de gemeenteraad haar eed af. Een woelig moment, want tegelijkertijd is er immers een actie buiten van de jeugdverenigingen omwille van de besparingsplannen van het gemeentebestuur.

Met spijt in het hart verlaat Haileab Fisehay de gemeenteraad van Edegem, maar de verhuis naar Mortsel maakt het verderzetten van zijn mandaat onmogelijk. Gemeenteraadsleden moeten immers in de gemeenteraad zetelen waar ze wonen. "Mijn engagement voor Groen zal niet stoppen, maar ik heb na lang zoeken in Edegem uiteindelijk een droomhuis gevonden in de naburige gemeente, nog steeds dichtbij de school en voetbalclub van mijn kinderen", geeft Haileab aan.

Haileab stond bij de verkiezingen voor het eerst op de lijst, maar is al veel langer actief bij Groen achter de schermen. "We gaan Haileab zeker missen in Edegem. Zijn aanstekelijke lach, enthousiasme en engagement waren steeds een verfrissing." vertelt voorzitter Erwin Lauriks. "Om toch een beetje Haileab te houden in Edegem, hebben we afgelopen zondag een speciale boom geplant in de Edegemse beek vallei voor Haileab. Want Haileab is een 'boom' van een vent!"

In zijn plaats komt opvolger Gitte Gijs (21 jaar). Gitte studeert jeugd- en gehandicaptenzorg, is jeugdleidster bij de 77ste scouts in Edegem en hoofdanimator bij speelpleinwerking Koraal vzw. Jeugdbeleid ligt haar na aan het hart. "Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Ik wil een stem geven aan de Edegemse jeugd", vertelt Gitte.

Ze legt haar eed af in woelige tijden. Het gemeentebestuur plant immers een forse besparing op de ondersteuning van verenigingen en in het bijzonder jeugdverenigingen. "Een geplande besparing van 10% op werkingsmiddelen, het privatiseren van Hangar 27 en het uitlenen van materialen zoals tenten, tafels en stoelen, dat snijdt rechtstreeks in de goede werking van de jeugdverenigingen. Ik ben daar echt verontwaardigd over. Met Groen pleitte ik deze legislatuur juist voor een masterplan jeugd. Er is immers nood aan goede ondersteuning, veilige en duurzame infrastructuur. Daarop besparen, is besparen op de toekomst." besluit Gitte.