Hier komt een (luxe) project met Four Oaks Real Estate

08 Februari 2007

Hier komt een (luxe) project met Four Oaks Real Estate

In het gemeenteblad Edegem vandaag van november 2006 verscheen onder de rubriek “Edegem morgen” een ronkende titel: “Edegem wordt alweer een nieuw woonproject rijker”. En vervolgens: “Four Oaks Real Estate koopt de verlaten bedrijfssite Extraction De Smet. Hierdoor is de eerste stap gezet van alweer een nieuw woonproject, voor een 100-tal gezinnen. In één moeite geraakt de Antwerpen Rugby Club uit de huisvestingsproblemen en komt er ruimte vrij voor de uitbreiding van het rustoord Immaculata.” Prompt verscheen er op de Prins Boudewijnlaan een groot bord met “Hier komt een project”. Tot op de dag van vandaag werd er nog geen enkel plan ingediend voor dit nieuwe project... 

Meer nog. Het laatste Bijzonder Plan van Aanleg Fort-5 voorziet op deze locatie een kraakwitte, mysterieuze vlek. Dit zowel voor de huidige voetbalterreinen van Fortis (vroegere Generale bank voetbalvelden) die als recreatiezone zijn bestemd, als voor de zone Extraction De Smet die als KMO-zone/kantoorgebouwen hun bestemming hielden. Bovendien werd het BPA Fort-5 als geheel afgevoerd van de agenda van de gemeenteraad en werd enkel het gebiedje RECO goedgekeurd als bestemmingswijziging. Er kan in dit gebied momenteel dus niets gebeuren. Eerst zal er een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moeten komen. Zoals we weten vraagt dit heel wat tijd eer dit uiteindelijk goedgekeurd wordt door de hogere overheid.

Tot dan ligt alles stil. Of dat zou zo toch moeten…

Voor de firma van “hier komt een project” was de fles echter al ontkurkt. Ze begon feestelijk met een bomenkap en plaatste zonder bouwvergunning een groot informatiebord naast de Prins Boudewijnlaan. In volle verkiezingscampagne feliciteert burgemeester Koen Snyders de manager van Four Oaks Real Estate voor dit “schitterend nieuw woonproject” dat ondermeer een oplossing zal bieden om de lokale rugbyclub te herlokaliseren en om de woonblokken Rubenspark te ontlasten van fiets- en brommerverkeer. Het project prijkt al meteen op de website van Four Oaks onder de ronkende titel "Franklin Delano Roosevelt". De burgemeester lanceert in “Edegem vandaag” van november 2006 opnieuw dit fantastische verhaal. En dan wordt het stil.

Enige weken geleden werd het informatiebord verwijderd. Vanaf dan beginnen er tal van vragen te rijzen, ondermeer vanuit de rugbyclub. GROEN! vindt het dan ook hoog tijd om een correct verhaal naar de inwoners van Edegem te brengen.

Dit verhaal is er één van een firma waar GROEN! niet graag als bestuur mee in zee zou willen gaan. We weten zeker dat het bestuur geen nazicht heeft gedaan van de neergelegde balansen op de balanscentrale van de Nationale Bank. GROEN! heeft dat wel gedaan. We zullen de documenten toelichten op de gemeenteraad van 14 februari.

GROEN! verzet zich verder tegen de uitdrukkelijke keuze van Four Oaks Real Estate om op deze locatie uitermate luxueuze woongelegenheden te realiseren. Met onze eeuwige zorg van “betaalbaar wonen” wordt dus echt een loopje genomen.