Hangar bioklas prioritair restauratiedossier

30 November 2017

Hangar bioklas prioritair restauratiedossier

De hangars op Fort 5 huisvesten heel wat Edegemse verenigingen. De gebouwen kennen echter heel wat problemen. “Niet onlogisch voor loodsen die in voor de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd, vertelt schepen voor fort 5 Goedele Van der Spiegel. “Het dossier rond de bioklas bracht de restauratie van de hangars in een stroomversnelling”.

Edegem werd al in 1977 eigenaar van Fort 5. Het domein maakt deel uit van de verdedigingsgordel van Antwerpen die door Brialmont in de periode 1854-1859 werd aangelegd. In 1990 werd door Edegem een eerste stap gezet in de restauratie van het binnenfort. In 1996 werd het Fort als geklasseerd monument beschermd. In 2016 legde Edegem met het ‘bosbeheerplan Fort 5 Edegem 2015-2035’ de toegankelijkheid en de beheersmaatregelen van de groen- en natuurelementen vast. De visie over de gebouwen legden we vast in een beheersplan Onroerend Erfgoed dat de gemeenteraad eerder dit jaar goedkeurde. Dankzij dat beheersplan heeft Edegem recht op erfgoedsubsidies. Voor de werken die te maken hebben met het instandhouden, herstellen en verduurzamen van de buitenschil van de loodsen draagt de Vlaamse overheid 80% van de kosten.

“Eén van de acties binnen het beheersplan is de restauratie van Hangar 23, de hangar waarin Edegem momenteel de nieuwe bioklas bouwt. De bouw van die bioklas in Hangar 23 is volop aan de gang. Het nieuwe duurzame gebouw wordt opgevat volgens het principe van box-in-the-box en herbergt drie functies: de bioklas zelf, een polyvalente ruimte en een onthaal met beperkte horecamogelijkheden. In april zou het al klaar moeten zijn”, vertelt Goedele Van der Spiegel enthousiast. “Met de opdracht die we nu voorleggen aan de gemeenteraad kunnen we van start met de tweede fase, de renovatie van de gevel en het dak van het zuidelijk deel van Hangar 23 zelf. Wanneer de nieuwbouw klaar is, is het ook nog de bedoeling om de vervallen aanbouw waarin de bioklas nu nog huist af te breken.”

Een ander deelproject van het beheersplan is de restauratie van de buitenschillen van de loodsen van de verenigingen.  Ook die opdracht keurde de gemeenteraad goed. De loodsen 27, 39, 40, 41, 42 en 44 vertonen verschillende bouwtechnische mankementen zoals lekken in de dakbedekking, onvoldoende regenwaterafvoer, betonrot (vensters, lateien, kolommen) en andere gebruiksschade. Omdat we de verenigingen een warm hart toedragen, moeten de loodsen worden hersteld. Bij het noordelijk deel van Hangar 23 werken we ook aan de buitenschil.