Groen zet punt achter verkavelen in Edegem

13 September 2018

Groen zet punt achter verkavelen in Edegem

Edegem is een groene gemeente. We investeerden volop in domein Hof ter Linden en Fort 5, maar ook andere groene gebieden in onze gemeente verdienen bescherming. “Het is tijd dat we een punt zetten achter het verder aansnijden van onze kostbare open ruimte, natuur en landbouw”, vertellen de Groen-schepenen Jeroen Van Laer en Goedele Van der Spiegel.

Hof Ter Linden en Fort 5 vormen het groene hart van Edegem. We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om het kasteeldomein te beschermen en toegankelijk te maken. Onder impuls van schepen Goedele Van der Spiegel, bevoegd voor Hof ter Linden en Fort 5, werden de koetshuizen gerestaureerd, verbeterde de toegankelijkheid van het binnenplein en werden nieuwe trage wegen aangelegd.

Naast Hof ter Linden zijn er echter nog heel wat andere natuurschatten en open ruimtes in onze gemeente die wij willen behouden en beschermen. In sommige van die gebieden dreigen nieuwe verkavelingen. Mussenburg bijvoorbeeld (de weilanden en bossen rond 't Meihof) of de voormalige terreinen van FC Belgica. Ook aan de Doornstraat en in de vallei van de Edegemse beek is de druk groot om landbouwgronden op te offeren voor beton.

In Edegem is er meer dan genoeg verkaveld. De laatste grote projecten zijn klaar of staan in de steigers. “We willen een halt toeroepen aan het verder aantasten van het groene karakter van onze gemeente. Wat vandaag groen, open ruimte of landbouw is, willen we maximaal behouden”, besluiten schepenen Jeroen Van Laer en Goedele Van der Spiegel.