Groen verbolgen over afschaffing Edegems opvanginitiatief voor vluchtelingen

20 September 2021

Groen verbolgen over afschaffing Edegems opvanginitiatief voor vluchtelingen

Wie dacht dat de lange lijst van besparingen door N-VA in Edegem achter de rug is, is er aan voor de moeite. Ze hebben nog iets gevonden om af te schaffen: het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen. "Hier zijn geen woorden voor", reageert een verbolgen Sien Pillot, fractieleider voor Groen in Edegem. "Een decennia lange traditie van solidariteit wordt in onze gemeente gemakkelijkheidshalve afgeschaft. Weer een zorg minder."Een lokaal opvanginitiatief, afgekort LOI, is een vorm van individuele opvang van asielzoekers beheerd door OCMW's en grotendeels betaald door de federale overheid. In Edegem bestaat er al heel lang zo'n LOI. Edegem toonde zich als rijkere gemeente telkens solidair in tijden van vluchtelingencrisissen."Het asielbeleid is de laatste jaren fel veranderd. Onze lokale opvanginitiatieven zijn meer en meer transitieopvang geworden, waarbij asielzoekers maar enkele weken tot maximum twee maanden mogen blijven. Het zet het werk van onze maatschappelijk assistenten onder enorme druk. Ze zijn meer bezig met het zoeken van vastgoed dan met maatschappelijke integratie en begeleiding", erkent Sien Pillot het probleem. "We delen dus dezelfde analyse met schepen Brigitte Vermeulen-Goris: het federale beleid dat destijds door staatssecretaris en haar partijgenoot Theo Francken werd ingevoerd heeft gefaald met een onmogelijke druk op de lokale OCMW's als gevolg. We delen echter niet dezelfde oplossing: schaf die LOI's dan maar af. Nee, integendeel".Ondertussen erkent ook de nieuwe federale regering het probleem en is de huidige staatssecretaris, Sammy Mahdi, aan de slag gegaan om in dialoog met de lokale besturen tot een betere samenwerking te komen. "Indivividuele, lokale opvang is en blijft bijzonder belangrijk in het asielbeleid. Bijvoorbeeld voor vluchtelingen uit landen in oorlog of voor kwetsbare groepen. In plaats van het gesprek aan te gaan met Fedasil, ons team van maatschappelijk assistenten tijdelijke te versterken, gooit het N-VA bestuur liever de handdoek in de ring. Weer een zorg en probleem minder. Maar daarmee ook weer een stukje warm Edegem dat de vuilbak ingaat", besluit Sien Pillot.