Groen protesteert tegen uitbesteding Buitenschoolse Kinderopvang De Speelclub

02 Februari 2021

Groen protesteert tegen uitbesteding Buitenschoolse Kinderopvang De Speelclub

In de lange schraplijst van dienstverlening was de Buitenschoolse Kinderopvang het laatste dat nog op de raad moest komen. Op de gemeenteraad van februari was het zover. In de luwte van de corona crisis wanneer protest niet mogelijk is hakt de bijl stevig voort.

Ondanks de tegenargumenten volhardt N-VA in haar besparingswoede. Op een moment dat het nieuwe decreet Buitenschoolse Kinderopvang op volle snelheid komt en lokale besturen meer middelen en verantwoordelijkheid krijgen in dit belangrijke beleidsdomein, kiest Edegem om het stuur volledig uit handen te geven.

Sien Pillot: "Een belangrijk instrument, gemeentelijke voelsprieten om in te spelen op kinderarmoede, problematische opvoedingssituaties, contact met jonge gezinnen, inspelen op noden, samenwerking tussen verschillende diensten, verdwijnen."

Jeroen Van Laer: "Vorige legislatuur hebben we de eerste stappen gezet om van het Zwaluwnest een echte kindercampus te maken. N-VA zet dit nu allemaal op de helling. Uitbesteden betekent verlies aan autonomie, aan flexibiliteit, aan snelheid om via de kinderopvang een sterk sociaal beleid te voeren. Het is bovendien opnieuw een besparing op kap van het personeel in de lagere loonbarema's. En zo groeit het waterhoofd van de gemeente verder aan."

Voor Groen is het cruciaal dat de gemeente de regie echt in handen blijft nemen. Dit mag geen dode letter zijn.

Sien Pillot: "Bepaal mee beleid, leg overlegmomenten vast, schrijf een kwaliteitscharter, bepaal mee het bijscholingsbeleid, leg contacten met de maatschappelijk assistenten van het sociaal huis, werk samen om als lokaal bestuur kinderopvang te versterken en structurele samenwerking met talrijke partners zoals de bibliotheek, de jeugddienst, Sped, de sportdienst en sportverenigingen, de kunstacademie, enz mogelijk te maken."