Groen onthoudt zich bij budget 2019 en blikt vooruit op volgende legislatuur

20 December 2018

Groen onthoudt zich bij budget 2019 en blikt vooruit op volgende legislatuur

Afgelopen maandag trad de huidige fractie van Groen een laatste keer op. Maarten, Ivo, Sien, Koen, Goedele en Jeroen, een dikke merci voor jullie engagement in de OCMW- en gemeenteraad de afgelopen zes jaren. Het was meteen een goed moment om al meteen enkele duidelijke punten te maken voor de volgende legislatuur waar N-VA alleen zal besturen. Fractieleidster Sien Pillot bracht een tussenkomst namens Groen om meteen te motiveren waarom we ons voor de begroting van 2019 onthielden.

Fier op het gereden parcours

We zijn met Groen ontzettend fier op het parcours dat we samen met onze coalitiepartners de afgelopen zes jaar hebben gereden. “Edegem, een uitdagende gemeente”, dat was de titel van ons bestuursakkoord. En we hebben dat dubbel en dik waar gemaakt met veel positiviteit en creativiteit. We hebben de Edegemnaar uitgedaagd en ons laten uitdagen. Met meer betrokkenheid en participatie in het uittekenen van kleine en grote projecten: het Masterplan Hof ter Linden, de nieuwe bibliotheek/Vrijetijdscentrum, de vele nieuwe speelpleintjes en straten, de bioklas, de vele burgerprojecten dankzij de wijkbudgetten enz. We trokken ondernemers naar Edegem met Hof ter Linden, de Oude Pastorij, Meihof en uiteraard de streekvereniging de Zuidrand.

Edegem is er dankzij de samenwerking van Open VLD, N-VA en Groen en het harde werk van onze twee groene schepenen levendiger en aangenamer op geworden. Een gemeente met pit. Merci voor de voorbije zes jaar.

Jammer dat de samenwerking stopt

Het is daarom bijzonder jammer dat de goede samenwerking nu stopt. Het werk was nog niet af. Heel wat zaken zitten nog in de pijplijn en voor andere punten is al wel de visie uitgezet, maar moet de concrete uitvoering nog volgen. We gaan met Groen de komende jaren streng toekijken dat dit werk niet verloren gaat. We pikken er zes zaken uit:

  • Eén. Het masterplan Hof ter Linden - Fort 5 moet verder uitgevoerd worden. Schepen Goedele Van der Spiegel zorgde voor belangrijke doorbraken in de renovatie van koetshuizen en kasteel, maar zorgde ook voor de nodige trage wegen en invulling van het parkgebied. Het werk is daar nog niet af: we kijken uit naar de verdere realisatie van het natuurleerpad, uitbouw van de vernieuwde werking van de bioklas, de fruitboomgaard en nieuwe trage wegen.
  • Twee. De renovatie van de daken van de Fort-hangars is broodnodig en kan op de nodige subsidies rekenen. Schepen Goedele Van der Spiegel slaagde er bovendien in om extra middelen te genereren zodat we ook op participatieve manier zonnepanelen kunnen plaatsen zodat de opbrengsten rechtstreeks ten goede komen van de Edegemnaren. Een prachtig project dat klaar ligt om uitgevoerd te worden.
  • Drie. Op de begraafplaats werd onder impuls van schepen Goedele Van der Spiegel de toegankelijkheid verbeterd. Nieuwe paden werden aangelegd. Er moeten er nog vele volgen. En ook voor de kinderbegraafplaats ligt alles klaar om ze verder te verfraaien.
  • Vier. Edegem verjongt én er werd werk gemaakt van de uitbreiding van de scholencapaciteit. Een goede zaak, maar het verhoogt ook de druk op de buitenschoolse opvang. Schepen Jeroen Van Laer gaf de start van een grondige denkoefening rond kinderopvang. Een derde IBO-locatie om de druk in het Zwaluwnest weg te nemen is noodzakelijk. We moeten als gemeente bovendien die betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening absoluut behouden. We begrijpen dat de nieuwe ploeg voor de nodige personeelsinzet geen voorafname meer wilde doen op de volgende legislatuur en zullen dit punt dus nauwgezet opvolgen.
  • Vijf. In 2019 bestaat de stedenband met San Jeronimo 15 jaar. Een jubileumjaar dus en een uitgelezen moment om onze relatie verder te verdiepen. Schepen Jeroen Van Laer heeft hard gewerkt om de relatie de afgelopen zes jaar naar een hoger niveau te brengen en zocht expliciet de wederkerigheid op. Hoewel de federale subsidies zullen wegvallen, zal er via Vlaamse subsidies de mogelijkheid zijn om samen met Brasschaat en Herent onze stedenband de komende drie jaar verder te verdiepen. Dat dossier ligt klaar om uitgevoerd te worden.
  • Zes. Schepen Jeroen Van Laer vernieuwde tientallen pleintjes en speeltuinen. Recent nog mochten de buurtbewoners van het Armand Preud’hommeplein in de gietende regen een nieuw toestel inspelen. Het echte laatste wapenfeit is echter de vergroening en vernieuwing van de esplanade, het speelpleintje hier naast het gemeentehuis dat ook als speelplaats zal gebruikt worden door Andreas Vesalius. De gunning is gebeurd en de aannemer start vermoedelijk in februari.

Allereerste fuif

Afgelopen zaterdag op onze eerste Groen-fuif hebben we alvast stevig gefeest op onze overwinning op 14 oktober en de kater doorgespoeld dat we niet langer mee in de cockpit zitten van het bestuur. We gaan echter met evenveel energie en goesting vanuit de oppositie werken voor Edegem.

De nieuwe ploeg belooft om op een constructieve wijze met de oppositie aan de slag te gaan. We beschouwen het voorlopig als een schoonheidsfoutje dat de bevoegdheid participatie van huidig schepen Jeroen Van Laer nog niet is toegewezen.

We kijken dus bijzonder hard uit naar jullie bestuursakkoord, de eerste politieke verklaring en synthese van het eigen partijprogramma, het witboek van de administratie, de memoranda van de verschillende adviesraden en belangengroepen en de verkiezingsprogramma’s van de andere politieke partijen.

Namens de hele Groen-fractie nogmaals een oprechte merci en de allerbeste wensen voor 2019 en de volgende legislatuur.