Groen niet akkoord met personeelsorganogram: "dramatische gevolgen"

27 April 2021

Groen niet akkoord met personeelsorganogram:

Maandag stelt N-VA op de gemeenteraad het aangepaste personeelsorganogram voor, perfect in lijn met hun drang naar een minimale overheid en maximale besparing. De vakbonden hebben zich opnieuw verzet tegen dit voorstel en ook Groen zal het voorgesteld personeelsorganogram afkeuren.

Fractieleider Sien Pillot kwam tijdens de gemeenteraad scherp tussen:

Voor dit aangepaste personeelsorganogram werd al langer gevreesd. Het ligt perfect in lijn met de drang van dit bestuur naar een minimale overheid en maximale besparing. De vakbonden hebben zich opnieuw verzet tegen dit voorstel, het ongenoegen bij het personeel is groot. Er werd zo goed als geen rekening gehouden met de resultaten uit de bevraging. Ook Groen zal het voorgesteld personeelsorganogram afkeuren.
Dit N-VA bestuur heeft er voor gekozen om heel wat goede dienstverlening te privatiseren of stop te zetten. We zijn het afgelopen jaar daardoor niet alleen heel veel goede medewerkers verloren, maar nu dreigt ook op de lange termijn een fatale leegloop. 
N-VA bespaart werkelijk op alles: de doeners werden aan de deur gezet en in de toekomst zullen diegenen die het beleid vorm moeten geven en opvolgen ook nog eens slechter betaald worden. Er zijn nog geen functieomschrijvingen waardoor het moeilijk is om dit grondig te bespreken en vertrouwen te hebben in de samenstelling van de clusters. Er vallen ons enkele bijzondere dingen op: 
  • De nieuwe bibliotheek opent in juni, maar een bibliothecaris is, na pensionering, niet langer nodig. Een expertise die ons inziens noodzakelijk is. 
  • Een polyvalente ploeg van niet 10, waar eerder sprake van was, maar 8 mensen. Zij zullen het ultieme redmiddel zijn om aan damage control te doen. 
  • We staan voor gigantische uitdagingen op vlak van armoedebestrijding, maar een sterk profiel als hoofd sociale dienst is niet langer prioriteit. 
  • Deze expertise rond milieu was al moeilijk te vinden en te behouden. Voortaan zal deze functie op een nog lager niveau gezocht worden. Na het verdwijnen van de milieuraad is de expertise dus ook hier niet langer nodig. In welke tijd leven jullie?
  • 0,5 VTE voor een Bioklas en flankerend onderwijsbeleid is lachen met het belang van dit thema en dus schrijnend weinig. 
  • Een controleur der werken op D niveau is veel te min voor deze taken. Er mag dan nog gekeken worden naar de projectmedewerker ter aanvulling van deze functie, deze functie kan en zal niet gewoon kijken zijn maar vereist toch ook een zekere kennis over wat moet gecontroleerd worden, opdracht die werd gegeven enz.
  • Directeurs worden ‘teamleiders’ met meer werk voor minder loon. Waar denkt N-VA op de competitieve arbeidsmarkt zulke onderbetaalde witte raven nog te vinden? We dreigen een springplank te worden voor jonge medewerkers die ervaring komen opdoen om dan verdere stappen te zetten bij competitieve werkgevers.
Edegem kon zich vorige legislatuur tonen als een innovatieve, dynamische gemeente. Wat we nu zien is het omgekeerde met enkel nog ruimte voor de zogenaamde ‘kerntaken’. Personeel is men liever arm dan rijk. De uitval en vrijwillig vertrek getuigen van dit wanbeleid. Met deze besparing snijden jullie een grote hap uit het personeelsbestand en structureel beleid. Van 194 medewerkers voor 2019 naar 103, een besparing van maar liefst 91 medewerkers. Een koude kille besparing. Dit is lachen in het gezicht van uw werknemers en de edegemnaar! Een politieke keuze van de NVA waarmee de Edegemse dienstverlening kapot wordt bespaard. De eerste tekenen hiervan in Edegem zijn dan ook al duidelijk voelbaar. Kijk maar naar de gras en plantvakken, het algemeen groenonderhoud. 
 
Ik herhaal dan ook mijn woorden uit de gemeenteraad van december 2019. Samenwerken met werknemers, inzetten van hun talenten met een correcte verloning, appreciatie, focus op welzijn en motivatie biedt voor de gemeente meer zekerheid dan dit kil organogram.
Extra info