Groen niet akkoord met keuze ANPR-camera's voor Collegewijk

01 Maart 2021

Groen niet akkoord met keuze ANPR-camera's voor Collegewijk

De verdwijnpaaltjes in de Collegewijk, reeds enkele jaren buiten werking, worden binnenkort vervangen door ANPR-camera's. Wie niet in de Collegewijk woont en met de auto door de wijk rijdt tussen 7u30 en 9u of 15u en 18u krijgt een boete. Fantastisch nieuws voor de bewoners van de wijk. Minder fijn nieuws voor alle andere Edegemnaars.

“Het is goed dat de overlast van het sluipverkeer in deze woonwijk eindelijk opnieuw wordt aangepakt”, reageert raadslid Vera Hans (Groen). “Maar we betreuren de keuze voor ANPR-camera's. Een mogelijke oplossing die in het verleden om een heel duidelijke reden werd afgevoerd: het is geen eerlijk en geen eenduidig systeem. Aan de snelheid van het autoverkeer wordt bovendien nog steeds niets gedaan. En ook voor de drukke woensdagmiddagen is er geen oplossing."

Circulatieplan als alternatief

Groen stelt dan ook voor om in de eerste plaats werk te maken van een alternatief circulatieplan met de nodige fietsstraten en schoolstraten. Vera Hans legt uit: "We ontmoedigen het doorgaand verkeer door de circulatie voor het autoverkeer zo in te richten dat sluipen door de Collegewijk geen tijdswinst meer oplevert. Fietsers kunnen nog wel rijden waar ze willen. Bovendien is dit een laagdrempelige oplossing die onmiddellijk zonder grote investeringen kan ingevoerd worden. Door het inrichten van fietsstraten en schoolstraten bieden we meer comfort aan de vele schoolgaande fietsers in de wijk."

De collegewijk is immers niet alleen een woonwijk, maar ook een wijk waar vele kinderen en jongeren die met de fiets naar school gaan of naar naschoolse activiteiten en hobby's in en rond Fort 5.

Geen overleg

Groen vindt het ook niet kunnen dat er nog steeds geen overleg is met buurt, school en omliggende gemeenten. "Dit dossier wordt in een rotvaart - sorry voor de woordspeling - door de gemeenteraad gejaagd. Zulk kunst- en vliegwerk komt een gedragen en duurzame oplossing niet ten goede. We missen bovendien een ruimere visie op leefbare woonwijken in Edegem. N-VA kijkt niet verder dan de Collegewijk. Gaan we binnenkort in Buizegem of de wijk rond Hansen Transmission, die eveneens met sluipverkeer kampen, ook camera's zetten? Wie waar en wanneer nog mag rijden, wordt één groot vraagteken. Wij prefereren de duidelijkheid: voor iedereen hetzelfde en geen voorrechten voor sommige Edegemnaren", besluit Vera Hans.