Groen hekelt afbouw werking gloednieuwe bioklas

28 Augustus 2019

Groen hekelt afbouw werking gloednieuwe bioklas

Het is bijna een jaar geleden dat de nieuwe bioklas met veel tromgeroffel geopend werd. Groot is dan ook onze verbazing als we lezen dat het gemeentebestuur van Edegem beslist om de personeelsinvulling van dit Edegems natuur- en milieu-educatief centrum half stop te zetten. "Groen had heel andere plannen voor de bioklas. Vorige legislatuur werd een nieuw gebouw neergezet, deze legislatuur moest een doorstart zijn met tal van nieuwe initiatieven. N-VA Edegem denkt er duidelijk anders over.", zegt ex-schepen van de bioklas Goedele Van der Spiegel.  

De bioklas in fort 5 is uniek in zijn soort. Op lokaal niveau een natuur-educatief centrum uitbouwen is een ongelooflijke meerwaarde voor onze gemeente. In de bioklas gaven tot voor kort 2 leerkrachten natuur-educatie. De fauna en flora van fort 5 is de ideale omgeving voor lessen in de buitenlucht. Het doel is kinderen hun natuurlijke omgeving te leren kennen. Respect voor de natuur kan maar groeien als je waardeert wat die natuur betekent. Onze kinderen zijn onze toekomst.

We vinden het als Groen dan ook enorm belangrijk om deze nieuwe generatie dat respect voor de natuur mee te geven. Daartoe heeft ex-schepen Goedele Van der Spiegel (Groen) in de vorige legislatuur een nieuwe bioklas gebouwd. De oude stond er immers 30 jaar en was helemaal afgeleefd. De plechtige opening van dit nieuwe gebouw gebeurde in september vorig jaar. We gaven er toen ook aan dat enkel een gebouw vernieuwen niet genoeg was, maar dat er een upgrade nodig is van de werking van de bioklas. Een eerste aanzet is al gegeven onder impuls van Van der Spiegel met het aanbieden van (succesvolle) natuurkampen en workshops. Ook werd een vrijwilligerswerking opgezet om de vele aanvragen van Edegemse en niet-Edegemse scholen te kunnen opvangen…

“Maar het nieuwe bestuur besliste er anders over. Het kerntakendebat woedt in alle hevigheid en er vallen nogal wat slachtoffers. Eén daarvan is de bioklas.” verduidelijkt Goedele Van der Spiegel. "Als je de kost wil verminderen van een dienst die je als gemeente aanbiedt, heb je twee mogelijkheden: werken aan een nieuw concept en een soort businessplan maken om inkomsten te genereren. Dat plan is perfect mogelijk. Verschillende partners toonden interesse. Het nieuwe gebouw is er ook op gedesigned. Of je bouwt de kostenstructuur af”. N-VA koos duidelijk voor het laatste. Ze bouwen de werking af door een halftijdse leerkracht te laten gaan. Wat de impact juist zal zijn is niet helemaal duidelijk. Maar het mag niet verbazen dat er maar de helft van de klasbezoeken zullen doorgaan en dat tal van nevenactiviteiten in het gedrang komen.

Dit is niet het plan dat wij voor ogen hadden. Een zoveelste kaakslag voor de scholen, die na de afbouw van het zwemmen en het busvervoer opnieuw een troef verliezen voor het Edegems onderwijs. Maandag zullen wij alvast symbolisch een zwarte strik ophangen aan de nieuwe bioklas. Het kan anders wat ons betreft!