Groen Edegem stelt elektronisch telraam voor verkeerstellingen gratis ter beschikking aan Edegemnaars

14 Oktober 2019

Groen Edegem stelt elektronisch telraam voor verkeerstellingen gratis ter beschikking aan Edegemnaars

Ook in Edegem rollen sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid over de tongen. Verkeerstellingen zijn essentieel als basis voor oplossingen. Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn noodzakelijk. Huidige tellingen zijn duur, beperkt in tijd en registreren zelden alle vervoerswijzen. Gelukkig is er nieuwe technologie die mogelijkheden biedt voor innovatieve meetmanieren op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze.

Groen Edegem heeft met eigen middelen een elektronisch telraam gekocht. "We stellen dit graag ter beschikking aan inwoners die verontrust zijn over de leefkwaliteit in hun straat. Het toestel levert top technologische en betrouwbare meetgegevens op rond het verkeer in de straat. Waardevol materiaal voor de Edegemnaars, Edegemse wijkcomités en het gemeentebestuur", vertellen gemeenteraadslid Jeroen Van Laer en Vera Hans.

Gemeentebestuur aan het werk zetten

We bieden dit elektronisch snufje aan voor Edegemnaars die verontrust zijn over het verkeer in hun straat. Onze telraamspecialist komt langs om het toestel te installeren. We volgen de resultaten mee op en ondersteunen de Edegemnaar om de vastgestelde metingen te bezorgen aan het gemeentebestuur. "De metingen alleen zijn niet het einddoel. Bedoeling is dat we het gemeentebestuur aan het werk zetten om de leefkwaliteit in de Edegemse straten te verbeteren.", aldus Jeroen en Vera.

Hoe werkt het telraam toestel?

Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op een van de verdiepingen met zicht op de straat. Om de verkeerstellingsdata meteen te kunnen doorsturen naar de centrale databank moet het toestel continu via Wi-Fi verbonden zijn met het internet. Omdat het toestel op elektriciteit werkt, is er ook een stopcontact in de buurt nodig.

 

Interesse? Mail naar [email protected].