"We richten een corona-noodfonds op en versterken ondersteuning kwetsbare gezinnen"

29 Maart 2020

De coronacrisis treft ons allemaal. De solidariteit met iedereen die in de frontlinie staat, ook in Edegem, is hartverwarmend. Maar naast de gezondheid van de mensen, zal deze crisis ook op vele andere vlakken een zware impact hebben: financieel, door verlies van loon, en sociaal-psychologisch, door de grote druk op gezinssituaties in weken van quarantaine. "Op de gemeenteraad van maart doen we daarom het voorstel van een corona-noodfonds van 500.000 EUR en versterking van het team van maatschappelijke assistenten", vertelt Groen fractieleidster Sien Pillot. Corona-noodfonds Omdat het moeilijk te voorspellen is hoe groot de impact zal zijn en op welke manier de hogere overheid de lokale besturen zal tegemoetkomen, stelt de Groene fractie voor om nu al een Edegems corona-noodfonds aan te leggen van 500.000 EUR. "Vanuit dit fonds kunnen we de negatieve impact van de coronacrisis op ons gemeentelijk weefsel opvangen en milderen. Het fonds kan dienen voor premies, overbruggingskredieten of renteloze leningen aan Edegemse ondernemers, verenigingen, lokale handelaars en horeca", stelt Sien Pillot voor. Bijkomende maatschappelijke assistenten Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de financiële gevolgen. Ook begeleiding van de vele gezinnen die zijn getroffen, is de komende weken (en wellicht jaren) van cruciaal belang. "Specialisten waarschuwen voor de toename van psychologische problemen en zelfs intrafamiliaal geweld. We moeten de neerwaartse spiraal waar gezinnen in dreigen terecht te komen doorbreken door heel nabij onze maatschappelijke assistenten in te zetten", gaat Sien Pillot verder. "De Sociale Dienst doet vandaag al fantastisch werk, maar met een minimale bezetting. We vragen bijkomende ondersteuning met alvast twee maatschappelijk assistenten om het vele extra werk te kunnen bolwerken." Uitgestoken hand De concrete invulling van het corona-noodfonds is een oefening die we over politieke grenzen heen moeten kunnen maken. "We doen vandaag de voorzet en hopen dat N-VA onze uitgestoken hand aanneemt", besluit Sien Pillot.