Groen bezorgd over komst padelvelden in kasteeldomein Hof ter Linden

11 Augustus 2021

Groen bezorgd over komst padelvelden in kasteeldomein Hof ter Linden

N-VA keurt plannen goed ondanks negatief advies eigen diensten

Padel kende het afgelopen coronajaar een ongelooflijke boost. Het is altijd goed dat meer mensen aan het sporten gaan, maar de aanleg van padelvelden kent ook een keerzijde. Zeker in woongebied is de impact naar de buurt groot. "Ook in Edegem zijn er concrete plannen voor zes nieuwe padelvelden op enkele meters van bestaande bewoning. Wij maken ons ernstig zorgen over de impact op de buurt", geeft raadslid Jeroen Van Laer (Groen) aan.

De zes padelvelden komen op enkele bestaande tennisterreinen in domein Hof ter Linden. "Alle begrip voor de wensen van tennisclub TC De Dreef, maar als gemeente moet je het volledige plaatje bekijken. In onze kleine gemeente is er gekozen om site Kattenbroek aan de Prins Boudewijnlaan uit te bouwen als sportzone. Een groeiende sportsite midden in het centrum in kasteeldomein Hof ter Linden dreigt de draagkracht van dit gebied te overstijgen op vlak van mobiliteit en geluidshinder", waarschuwt Jeroen Van Laer.

Negatief advies
Groen betreurt het ook ten zeerste dat er geen overleg geweest is met de bewoners van de Patronaatstraat. "De impact van padelvelden is niet min. Zes velden aanleggen 'in den duik' is absoluut geen toonbeeld van goed nabuurschap. Dat het gemeentebestuur hier zo vlotjes over gaat, is moeilijk te begrijpen. Dat ze een vergunning afleveren ondanks een negatief advies van de eigen diensten is zelfs onverstaanbaar", aldus Van Laer.

Onzekerheid parking
Er is ten slotte nog een laatste argument om niet al te voortvarend padelvelden aan te leggen in Hof ter Linden. Op dit moment is er immers nog steeds geen zekerheid over de noodzakelijke parking aan Hof ter Linden. "De Patronaatstraat is een woon- en schoolstraat die na de aanleg van de parking Hof ter Linden autoluw moeten worden. Nieuwe ontwikkelingen op de tennisterreinen mogen dat toekomstperspectief niet dwarsbomen", besluit Jeroen Van Laer.