Goed nieuws voor de stedenband Edegem - San Jeronimo in jubileumjaar

04 Maart 2019

Goed nieuws voor de stedenband Edegem - San Jeronimo in jubileumjaar

Op 7 december 2018 kende de Vlaamse overheid een projectsubsidie toe aan Edegem en onze zustergemeente San Jerónimo (Peru) om de stedenband verder te verdiepen. Ook de stedenbanden tussen de gemeenten Herent-Nimlaha'kok (Guatemala) en Brasschaat-Tarija (Bolivië) participeren mee. "Door de wissel van de meerderheid liep de start van het project echter heel wat vertraging op", geeft voormalig schepen van internationale solidariteit Jeroen Van Laer aan, "maar ik ben zeer blij dat het huidige bestuur op 25 februari uiteindelijk toch het licht op groen gezet heeft. Dankzij dit project kunnen we als gemeente de komende drie jaar onze stedenband verder ontwikkelen ondanks het wegvallen van de federale subsidies."

Jubileumjaar

De gemeenten Herent-Nimlaha'kok (Guatemala), Brasschaat-Tarija (Bolivië) en Edegem-San Jerónimo (Peru) dienden samen het projectvoorstel 'De stedenband ontwikkel(d)(t)' in. Binnen het project werken de drie Vlaamse gemeenten Brasschaat, Herent en Edegem aan concrete beleidsmaatregelen samen met hun zustergemeente vanuit een zelf gekozen SDG (Sustainable Development Goals).

Jeroen Van Laer legt uit: "We zijn met onze stedenband op een beslissend punt aangekomen. In 2019 vieren we onze kristallen huwelijk. Helaas trekt de federale overheid zich eind 2019 terug uit Latijns Amerika ondanks het vele werk dat er nog nodig is. Onze sterke band na 15 jaar samenwerken biedt echter ook een kans om op een andere manier aan 'ontwikkelingssamenwerking' te doen. Als gelijkwaardige partners kan er nog sterker op uitwisseling van kennis en expertise ingezet worden. Het project 'de stedenband ontwikkel(d)(t)' speelt daar op in. Ondanks het wegvallen van federale subsidies kunnen we zo bouwen aan een duurzame relatie met San Jerónimo voor misschien nog eens 15 jaar."

Drie stedenbanden, samen 45 jaar ervaring

De stedenband ontwikkel(t)(d) wil het concept van de stedenband dus op nieuwe rails zetten. Het project vertrekt vanuit drie stedenbanden met 15 jaar ervaring. Zij doen dienst als proeftuin. Binnen elke stedenband wordt een centrale SDG gekozen om zich in te verdiepen. De SDG's, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, vormen het kader. Hierrond wordt vervolgens een diepgaande wederzijdse dialoog opgezet die in elk van de betrokken gemeenten (zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden) leidt tot concrete lokale acties. De dialoog wordt in eerste instantie vorm gegeven door een divers samengestelde groep mensen (ambtenaren, politici, burgers) in elke gemeente met een passie voor het thema. Zo integreren we het gedachtegoed van de SDG's in het concept van de Vlaamse stedenbanden: lokaal beleid op basis van een wereldwijde agenda, vormgegeven binnen een internationaal partnerschap.

Nieuwe partners

Het project stoelt op een vernieuwend partnerschap tussen enerzijds de drie gemeenten Herent, Brasschaat en Edegem en anderzijds drie nieuwe partners. Levuur cvba zal instaan om de participatieve processen te ontwerpen en de betrokken gemeenten te coachen in het realiseren ervan. Cimic vzw brengt dan weer haar expertise in rond interculturaliteit. Een diepgaande dialoog in een interculturele context stuit immers vaak op culturele barrières of verschillen in kaders die we hanteren. De vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) opent de weg naar een verdere verspreiding van de inzichten en ervaringen uit dit traject.

"De reflectie doorheen dit traject moet dan ook leiden tot een vernieuwd en verrijkt concept van de stedenband waarin op een wederkerige en participatieve manier wordt gewerkt aan de SDGs", besluit Jeroen Van Laer.