Gemeente koopt gronden naast dreef Hof Ter Linden

14 Juli 2015

Gemeente koopt gronden naast dreef Hof Ter Linden

Eén van de meer complexe dossiers dit jaar is ongetwijfeld de aankoop door de gemeente van de gronden naast de dreef van Hof Ter Linden waar tennisclub de Dreef en school De Link gehuisvest zijn.

Deze gronden (zo"n 1,5 hectare) waren nog het enige stukje eigendom van de erfgenamen van de baron en barones van kasteel Hof Ter Linden. Gezien de erfpachtovereenkomst tussen tennisclub de Dreef en de erfgenamen afliep eind 2017 was de toekomst van de tennis hoogst onzeker. Vanuit Groen, samen met onze coalitiepartners, wensten we bestaanszekerheid voor deze sympathieke tennisclub in het centrum van onze gemeente. Met de aankoop van de gronden garanderen we dat tennisclub de Dreef zal blijven bestaan.

De gronden van de tennisclub en de school zijn nog om andere reden van strategisch belang. De ontwikkeling van het park Hof Ter Linden, koetshuizen en kasteel komt stilaan in een stroomversnelling. Binnenkort genieten we niet alleen van 90 hectaren aaneengesloten park (Hof Ter Linden en Fort 5) met een onwaarschijnlijke natuurpracht, maar ook van een laagdrempelige brasserie en een restaurant in de koetshuizen.

De ontwikkeling van Hof Ter Linden als natuur- en belevingspark en de realisatie van brasserie en restaurant is van grote waarde voor Edegem, maar zal natuurlijk ook mensen, gezinnen buiten onze gemeente aantrekken. We zullen er alles aan doen om mensen aan te moedigen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of met de fiets te komen; we voorzien ruime fietsenstallingen en fietsdoorsteken door en langs het domein. Maar we willen onze kop ook niet in het zand steken voor een toenemende stroom wagens.

Twee poorten

Om het toenemende autoverkeer in goede banen te leiden, creëren we daarom twee "poorten": een eerste aan het Kerkplein en een tweede aan de dreef in het centrum. De eerste moet vooral de bezoekers aantrekken die komen genieten van het park. De tweede is er meer specifiek voor bezoekers van koetshuizen en kasteel. Vooral wat de tweede poort in het centrum betreft, is er echter een probleem. De huidige parking aan de dreef staat nu al dagelijks vol. Extra plaatsen zullen noodzakelijk zijn. De vraag is dan vooral waar, zonder te moeten raken aan waardevolle natuur en zonder dat we omliggende woonstraten belasten met bijkomend autoverkeer. Geen evidente oefening want veel ruimte is er niet en waar we ook zoeken, er zijn altijd voor- en tegenargumenten.

Bijkomende parking

We hebben als gemeente het afgelopen jaar een uitvoerig locatieonderzoek gedaan. Op het bijgevoegd kaartje zie je tien mogelijke locaties die we met open vizier hebben bekeken (de grootte van de rode vlakken is indicatief; een grote versie vind je onderaan dit artikel).

Drie voorwaarden zijn bepalend voor de keuze: 1) Geen bijkomend autoverkeer door de naastliggende wijk (Patronaatstraat/Ter Lindenlaan); 2) Geen autoverkeer door de dreef zelf en 3) Geen aantasting van het beschermd dorpsgezicht (dreef, akkers). Vooral de laatste voorwaarde is bepalend en wordt streng bewaakt door de cel Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Overheid.

Omwille van het beschermd dorpsgezicht vallen locaties 1, 2, 3 al weg. De doorsteek maken over de akkers is bovendien niet mogelijk en wenselijk gezien de blijvende activiteiten van boer Kerrebrouck (locatie 2). Bijkomend speelt voor locatie 1 en 2 ook het argument dat de afstand tot koetshuizen en kasteel relatief groot is, zeker voor mensen die moeilijker te been zijn. Omdat we geen bijkomende autoverkeer wensen doorheen de aanpalende woonwijk vallen uiteindelijk locaties 7, 8, 9 en 10 weg. Voor locaties 8, 9 en 10 is er bovendien een probleem dat waardevolle natuur moet opgeofferd worden en de handbooggilde zou moeten verhuizen. Locaties 9 en 10 zijn ook zeer waterziek en zullen in de toekomst een belangrijke rol moeten blijven vervullen om de waterproblematiek in de wijk mee op te vangen. Vanaf locatie 10 kunnen we ook geen rechtstreekse wandelweg maken naar de koetshuizen omdat een brug over de hofgracht niet toegelaten is vanuit Monumenten en Landschappen.

Win-win

Op die manier zijn we gaan nadenken over locatie 4 en 5: wat als we nu bijkomende autoparkeerplaatsen creëren achter en langs de beschermde muur? Hoewel dit op het eerste zicht een weinig aantrekkelijke piste leek (wat met tennis, school en doorgang over scoutsterrein 27ste?), zagen we als gemeente ook een aantal duidelijke win-wins: geen aantasting van waardevolle natuur, geen aantasting van het beschermd dorpszicht, geen autoverkeer door de aanpalende woonstraten en relatief beperkte afstand tot koetshuizen en kasteel. Bovendien zouden we meteen de verkeerschaos in de Patronaatstraat kunnen aanpakken door het schoolverkeer naar De Link via een nieuwe, veilige "achteringang" te sturen. Duidelijke nadelen zijn uiteraard dat er op dit moment vier tennisvelden liggen en toegang moet verschaft worden over scouts- en schoolterrein.

Rond de tekentafel

De komende maanden gaan we met alle betrokkenen rond de tekentafel zitten. Het voorbestaan van de tennisclub moet gegarandeerd blijven, een aantal tennisvelden zal dus opnieuw moeten aangelegd worden. Ook de school en scouts mogen er in hun werking niet op achteruit gaan. Voor de scouts betekent dat we mee zullen financieren in hun broodnodig nieuw jin- en verkennerlokaal. Dat is een duidelijk engagement van dit gemeentebestuur.

Een complex dossier dus dat we echter in alle openheid en met alle betrokkenen willen bespreken. De ontwikkeling van Hof Ter Linden is een enorme kans voor onze gemeente, maar dat mag niet zomaar ten koste van eender wat zijn.