Geen debat over aangepast meerjarenplan tijdens coronacrisis. Wel nadien.

21 Maart 2020

Geen debat over aangepast meerjarenplan tijdens coronacrisis. Wel nadien.

Het is crisis en dan zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. Maar het initiële voorstel van N-VA om het aangepaste strategisch meerjarenplan zonder de mogelijkheid van een nieuw grondig debat te laten goedkeuren via email is zelfs in tijden van coronacrisis onaanvaardbaar.

"In overleg met gemeenteraadsvoorzitter Philippe Muyters hebben we daarom een compromis bereikt: de onvermijdelijke stemming over het meerjarenplan zal deze maand via digitale weg plaatsvinden, maar het politieke debat zal doorgaan op de eerstvolgende fysieke gemeenteraad", aldus Groen-fractieleidster Sien Pillot.

Omwille van de coronacrisis is het onverantwoord om deze maand een fysieke gemeenteraad te laten doorgaan. De minimale afstandsregels bewaren tussen de raadsleden is praktisch niet te organiseren. Agentschap Binnenlands Bestuur maakt tijdens deze coronacrisis een digitale gemeenteraad mogelijk met een beperkte agenda en enkel noodzakelijke agendapunten.

"De goedkeuring van het meerjarenplan is op dit moment niet dringend", vertelt Sien Pillot. "Zoals in elke gemeente of bedrijf ligt de werking stil. Wij vinden het daarentegen wel dringend om bijkomende Edegemse maatregelen te treffen om onze lokale economie, onze ondernemers, onze verenigingen en burgers getroffen door de coronacrisis te ondersteunen. De toon vanuit N-VA was echter duidelijk: er is tóch een absolute meerderheid, dus het aangepaste meerjarenplan dat voorligt, zal hoe dan ook worden goedgekeurd."

Het gebrek aan transparantie, aan cijfers en aan een inhoudelijk debat waren de redenen dat de gouverneur het vorige strategisch plan vernietigde.

"Alle begrip voor de moeilijke periode nu, maar de aanpak van N-VA in december vorig jaar was voor ons niet voor herhaling vatbaar. Dat N-VA van plan is om hun kil besparingsbeleid zonder blozen door te drukken, ontslaat hen niet van een stevige verantwoording in de gemeenteraad. Het is opnieuw jammer dat wij N-VA daar aan moeten herinneren, maar we zijn bij dat we tot een compromis zijn gekomen. Om het kort samen te vatten: iedereen zijn goesting. N-VA zijn plan, wij ons debat", besluit Sien Pillot.

Op de gemeenteraad van maart, die via email verliep, keurde N-VA haar eigen besparingsplan goed. Oppositie stemde tegen. Een stemverklaring konden we nog wel doormailen:

"De Groene fractie zal tegenstemmen op het strategisch meerjarenplan omdat we in globo niet akkoord gaan met de inhoud ervan. Inhoudelijk is er - zoals ook meermaals aangehaald door het bestuur - geen wijziging ten opzichte van het plan dat werd voorgelegd in december 2019. Het bestuur heeft ruim drie maanden de tijd gehad om hun besparingsdrang bij te stellen, maar ze volhardt in de boosheid. N-VA kleedt de gemeentewerking uit in het midden van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Net op een moment dat duidelijk wordt dat een wendbare overheid, een slagkrachtig lokaal bestuur, niet bestaat uit zo weinig mogelijk personeelsleden en diensten. Wel integendeel. Op de eerstvolgende fysieke gemeenteraad gaan we - zoals afgesproken - graag het debat aan."