N-VA voorziet geen budget voor fietsinfrastructuur in 2022, want “geen klachten”

16 December 2021

N-VA voorziet geen budget voor fietsinfrastructuur in 2022, want “geen klachten”

In de begroting voor 2022 van de gemeente Edegem voorziet het N-VA bestuur alweer geen budget voor het vernieuwen van fietspaden, voor het aanleggen van fietsstraten of het voorzien van schoolstraten. Wel is er budget voorzien voor een autoparking aan het Vic Coveliersstadion. Dat bleek tijdens de raadscommissie van 14 december. Gemeenteraadslid Vera Hans “Het is onbegrijpelijk dat veilige, aangename fietsinfrastructuur in deze tijden geen prioriteit is. Het bestuur wees tijdens de begrotingsbespreking op het gebrek aan klachten. Hallucinant. Sinds wanneer is een gemeentebeleid gebaseerd op de luidste roepers en de Facebook-groep “Ge zijt van Edegem als…”? Uit het Fietsrapport van de Fietsersbond is een waslijst aan knelpunten te halen. Uit de recente gemeentemonitor blijken maar liefst 58% van de Edegemnaren ontevreden met de staat van de fietspaden. 53% van de Edegemnaren vindt het onvoldoende veilig om naar school te fietsen.” Belangrijke dossiers op fietsassen worden alweer uitgesteld of gewoon niet meer vermeld. “Zo is de Hovestraat een project van bijzonder lange adem aan het worden. De volledige vernieuwing ervan wordt voor de zoveelste keer op rij op de lange baan geschoven met alweer een nieuwe studie. Geen woord meer over het fietspad in de Oude Godstraat. Recent kon de Boniverlei nog rekenen op een nieuwe, mooie asfaltlaag voor het autoverkeer, maar hobbelen de fietsers en voetgangers vrolijk verder op de scheve dals." "Als het gemeentelijk beleid vanaf nu echt enkel nog gebaseerd is op de luidste roepers, kunnen we niet anders dan massaal oproepen om klachten over de fietspaden te sturen naar [email protected]. Laten we met zijn allen roepen. Voor meer en betere fietspaden, voor een écht fietsbeleid in Edegem”, besluit Vera Hans.