Edegemse verenigingen vinden hun weg niet meer naar Hangar 27

17 Februari 2023

Edegemse verenigingen vinden hun weg niet meer naar Hangar 27

De gemeente moet bijkomende maatregelen nemen om van Hangar 27 terug een toegankelijke, betaalbare zaal te maken voor de Edegemse verenigingen

Sinds oktober 2020 wordt Hangar 27, de Edegemse jeugd- en cultuurzaal, uitgebaat door een private partner. De privatisering van deze polyvalente ruimte past in het algemene besparingsplan van N-VA. Het bestuur maakte zich sterk dat er voor de Edegemse verenigingen niets zou veranderen. Uit recente cijfers die Groen opvroeg, blijkt helaas het tegendeel. Er zijn nog amper verenigingen die hun weg vinden naar Hangar 27. Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer vraagt dan ook dringend maatregelen van het bestuur.

Exacte cijfers van het aantal activiteiten in Hangar 27 sinds de privatisering heeft de gemeente niet, wat ze wel weten, is hoeveel tussenkomsten er zijn voor Edegemse verenigingen die een activiteit willen organiseren. De private uitbater ontvangt immers sowieso 300 euro huur. De gemeente past het verschil bij zodat de huurprijs voor verenigingen hetzelfde is als vroeger, vóór de privatisering.

"In 2021 waren er op die manier 4 tussenkomsten en in 2022 waren dat er 6. Als je weet dat het aantal activiteiten van Edegemse verenigingen in het verleden schommelde rond de 55 per jaar dan klopt er iets niet", zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. "Hangar 27 ging opgewaardeerd worden en een zaal blijven voor de Edegemse verenigingen ondanks de privatisering. Dat was de belofte. Uit de cijfers blijkt nu duidelijk het tegendeel. Corona kan nog deels als excuus ingeroepen worden, maar het verschil is echt te groot. Een belangrijke verklaring is het feit dat - ondanks de tussenkomst van de gemeente - het huren van Hangar 27 voor verenigingen een pak duurder is geworden. Een aantal kosten die vroeger in de huurprijs inbegrepen waren, zijn dat nu niet meer. Bijvoorbeeld de poets of het gebruik van bepaald audiovisueel materiaal."

Extra tussenkomst nodig

Solo Slim, de huidige uitbater van Hangar 27, heeft de zaal een heel nieuwe en frisse look gegeven. Ook de investering in de ramen langs de straatzijde zijn een grote meerwaarde. "Zowel uit eigen ervaring als van andere huurders horen we zeer positieve verhalen over de uitbaters. Ze doen hun uiterste best vooraf, tijdens en nadien om de activiteit zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen. Dat Edegemse verenigingen hun weg niet vinden naar Hangar 27 ligt daar dus niet aan", gaat Van Laer verder.

Maar de kostprijs is een probleem. "En dus moet de gemeente bijkomende maatregelen nemen. De keuze om Hangar 27 te privatiseren was niet onze keuze. Solo Slim valt niets te verwijten, zij moeten ook hun boterham verdienen. Wij vragen daarom aan de gemeente om bijkomende middelen te voorzien zodat de kostprijs van Hangar 27 voor Edegemse verenigingen terug betaalbaar wordt. Het gaat dan heel concreet over de poets en het gebruik van een basispakket aan audiovisueel materiaal."

Toelage te weinig gekend

Dat de cijfers zo laag liggen, kan ook te wijten zijn aan het feit dat de toelage voor zaalhuur onvoldoende gekend is door Edegemse verenigingen en hen weerhoudt om de stap te zetten richting Hangar 27. "De zaalhuurtoelage extra onder de aandacht brengen van de Edegemse verenigingen is dus zeker ook een belangrijke maatregel. Maar ook hier weer geeft dit aan dat de betaalbaarheid van Hangar 27 een belangrijk issue is", besluit Jeroen Van Laer.