Edegemnaar sorteert goed!

30 November 2017

Edegemnaar sorteert goed!

Het afvalbeleid in Edegem verandert!  Waar we aan het begin van de legislatuur nog onderaan de lijst bengelden wat betreft het aantal kilogram restafval, trekt de Edegemnaar nu volop mee de kar om beter te sorteren.

Het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen maakt doelstellingen op voor een bepaalde Belfius-cluster. De Belfius-indeling is gebaseerd op 150 variabelen, zoals vergrijzing van de bevolking, sociaaleconomische positie van de bevolking (levensstandaard), verstedelijking, centrumfunctie, toerisme, tertiaire activiteit, industrieel karakter en demografie (zowel de natuurlijke component als migratie). Dit levert voor Vlaanderen zestien clusters op. Elke cluster heeft een eigen afvaldoelstelling. Voor onze cluster is die 147 kg per inwoner.

Edegem voerde 1 januari 2016 DIFTAR in. Je huisvuil wordt niet langer forfaitair belast via de zak, maar per kg afval dat je buiten zet. De Edegemse inwoner is dan ook aan de slag gegaan met zijn afval. Bedoeling is zo weinig mogelijk afval te storten of te verbranden. Dat doe je in eerste instantie door beter te sorteren. Vooral in de zwaarste fractie konden we in Edegem het verschil maken: GFT+ kende een toename van meer dan 50%.

Afval besparen is niet alleen goed voor het milieu, maar is ook prima voor de portefeuille van de Edegemnaar en de gemeente. Het GFT+-afval uit je diftar-bak houden bespaart bovendien op jaarbasis voor een gemiddeld gezin zo’n 52 euro. Daar kan je al eens een groen bakje voor gaan halen. Een bakje kost 10 euro en de jaarlijkse sticker 8 euro.

En ja, Edegem heeft de boodschap begrepen. In 2016 hebben we met onze 96 kg per inwoner niet enkel de doelstelling ruimschoots gehaald, we zijn zelfs koploper in onze cluster!

‘Mijn dank gaat uit naar elke Edegemnaar die zijn afval mee onder de loep genomen heeft en vandaag mee het verschil maakt! Samen kunnen we werken aan een groenere toekomst!’ besluit schepen Goedele Van der Spiegel