Edegem start sociale kruidenier... in Kontich

06 Maart 2020

Edegem start sociale kruidenier... in Kontich

Groen vraagt om vanuit nieuwe sociale kruidenier ook aan huis te leveren.  

Vandaag opent de sociale kruidenier in Kontich. In een sociale kruidenier kunnen mensen die het financieel moeilijker hebben tegen zeer voordelige prijzen inkopen doen. Sociale kruideniers verschillen in die zin sterk van de zogenaamde voedselbanken, waar je voedselpakketten gaat afhalen. In een sociale kruidenier ga je eigenlijk gewoon echt winkelen.

"We steunen dan ook volop de opstart van een sociale kruidenier", zegt Peter Geukens, die als raadslid voor Groen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst zetelt. Het is een voorstel dat al meegaat van de vorige legislatuur. Op het Bijzonder Comité en op de OCMW-raad kondigde schepen Brigitte Vermeulen fier de opstart van de sociale kruidenier aan. Alleen blijkt die dus in Kontich te liggen. Bovendien is er voorlopig geen enkele financiële of materiële steun vanuit de gemeente Edegem voorzien in het strategisch meerjarenplan. Uit de reactie van de collega's in Kontich blijkt die er ook niet te zijn - in tegenstelling tot wat schepen Vermeulen blijft beweren.

"Een creatieve manier om zaken te realiseren, dat zeker", aldus Peter Geukens. "Dat de Edegemse sociale kruidenier eigenlijk een Kontichse sociale kruidenier in Kontich is, hoeft geen probleem te zijn als er de nodige flankerende maatregelen genomen worden. Melden dat er een busverbinding Edegem - Kontich bestaat, is niet voldoende."

We werken in kader van een sociale kruidenier met mensen die heel wat drempels tegen komen in hun leven. Daar zijn verschillende redenen voor zoals gebrek aan een netwerk, een slechte gezondheid, een moeilijke gezinssituatie of de wandelafstand tot aan de bushalte. De aanpak in Zwijndrecht is heel leerrijk. Juist omwille van die drempels werd recent een systeem van thuislevering opgestart.

"Het OCMW selecteert op basis van de persoonlijke situatie gezinnen die in aanmerking komen om gebruik te maken van de thuislevering. De gezinnen komen inkopen doen in de sociale kruidenier. Nadien worden de boodschappen door vrijwilligers aan huis geleverd. We denken dat dit een mooie en belangrijke aanvulling is voor buurgemeenten van Kontich om gebruik te maken van de sociale kruidenier. Nog beter zou zijn om een sociale kruidenier in Edegem zelf te hebben natuurlijk. De nood is er zeker", besluit Peter Geukens.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de tegenspraak tussen wat schepen Brigitte Vermeulen beweert en de informatie vanuit het Kontichse bestuur zal Groen daarover de schepen interpelleren in de volgende OCMW-raad.