Edegem koopt grond. Nieuw wandelgebied in de maak!

15 Maart 2017

Edegem koopt grond. Nieuw wandelgebied in de maak!

Eind 2017 werd de aankoop goedgekeurd van bijna 14.000 m2 grond. Het gebied situeert zich tussen de Kapelaan Smitslaan en de Edegemse beek. Op een groot deel ervan worden vandaag volkstuintjes georganiseerd. "Bedoeling is dat er later nog een trage weg gerealiseerd wordt met een brug over de Edegemse beek," vertelt schepen Goedele Van der Spiegel. "Deze maakt dan de verbinding met de toekomstige trage weg die Natuurpunt op Kontichs grondgebied mee zal realiseren tussen de Kontichstraat en de Prins Boudewijnlaan dwars door de vallei van de Edegemse beek."

En er is nog meer goed nieuws.

Een van de percelen ernaast is nu door Natuurpunt Zuidrand aangekocht met hulp van de gemeente (groen omlijnd). Deze aankoop is bijzonder belangrijk om de natuurwaarde in en rond de Edegemse Beek te herstellen en te vrijwaren. Bovendien ontstaat er zo een groot, nieuw wandelgebied.